Nyhedsbrev 68 – (Person) Databeskyttelsesloven

---

Hej Alle

(Person) Databeskyttelsesloven – også benævnt GDPR

GDPR – General Data Protection Regulatio

Der er kommet nye EU-regler om behandling af persondata.
De nye regler træder i kraft den 25. maj 2018.

Formålet er at beskytte dig som privatperson og dine data endnu bedre når foreninger og virksomheder håndterer oplysninger.

I Grundejerforeningen Pilegården anvender vi det, man kalder ”ikke-personfølsomme” oplysninger for at kunne sende dig informationer fra Grundejerforeningen.

På hjemmesiden er der nogle ændringer så “loven” overholdes feks. er der overstregning på underskrifter på vores regnskaber, så det ikke er muligt at kopier dette.
Der er “kun” telefonnummer på de bestyrelsesmedlemmer der ønsker dette.

På hjemmesiden under “vedtægter” er der et underpunkt med GDPR – i kan læse mere her.

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen