Nyhedsbrev 77 – Information

Velkommen til Nyhedsbrev 77

Som i nok ved nu, har der ikke været generalforsamling i år. Vi har fra bestyrelsen side fastholdt kontingentet på
de kr. 200,00. Vi ved der r nogle der syntes at vi samler til ”bunke”. Det er ikke vores mening.

Bestyrelsen har nogle ideer med vores formue – det skal vi nok komme med.

Vi har været i dialog md kommunen med flere emner – det har i måske set i vores referat – det arbejder vi vider med.

Vi er i løbende dialog med de ejendomsmæglere der sælger huse i PVG – vi har bede dem om, ikke af stille deres Til Salg skilte op ved vores indkørsel – ”Det ligner en skilte skov” Der er sendt billeder til dem og de er villige til at fjerne de skilte.

Vi er i gang med at finde ud af om det på et tidspunkt er muligt at samle os, på en eller anden måde – det vender vi tilbage med

HUSK at under sød det omkring fiber net mulighederne – se Link: tdc.dk/fiber
Der er rundsendt en brochure fra TDC NET

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen