Nyhedsbrev 76 – Information om Generalforsamlingen

VIGTIG INFORMATION  TIL ALLE BEBOERE

Generalforsamlingen i April 2020  AFLYSES.

Orientering til foreninger omkring nedlukning i forbindelse med COVID-19 (coronavirus)

Statsminister Mette Frederiksen annoncerede en række nye tiltag i kampen for at dæmpe udbredelsen af coronavirus. Blandt andet blev det kraftigt anbefalet fra regeringens side, at alle frivillige foreninger indstiller indendørs aktiviteter.

Vi som grundejerforening vil i samme periode støtte op om bestræbelserne på at dæmpe udbredelse af smitten.
Derfor har bestyrelsen truffet denne beslutning med aflysning af vores generalforsamling.

De valg der skulle være afholdt, vil fortsætte for den næste periode – Det vil være som om de er genvalgt. De der er valgt til poster der måtte ønske ikke at være valgt, er fritaget. De pladser vil være vakante til næste valg.

Vores kontingent på kr. 200,00 vil være uændret til næste generalforsamling. Der vil i lighed med de foregående år, blive udsendt indbetalingskort.

Når alt dette er overstået vil vi vurdere om der skal afholdes en Generalforsamling eller vi vil vente til 2021.

Link til Regnskab 2019 GF Pilegården

Orientering fra Ishøj Kommune til foreninger vedr. nedlukning i forbindelse med coronavirus

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen