Nyhedsbrev 69 – Valg til Brugerråd Fællesantenne

Mødereferat – Valgmøde til brugerråd for Ishøj Fællesantenne
Det vad den 12. juni 2018, kl. 17:00 – 18:00 – Ishøj Rådhus
Formålet med mødet var at vælge de 11 repræsentanter, der skal udgøre brugerrådet for Ishøj Fællesantenne.
Der var valg i kategorierne, Almene boliger, Musvitten og Baldershus, Landsbylaug og fritstående bygninger samt Rækkehuse til samlet 6 pladser.
I de øvrige kategorier var antallet af opstillede kandidater lig antallet af pladser i brugerrådet, hvorfor de opstillede kandidater var valgt uden kampvalg.
Der blev afgivet 18 stemmer i første runde, og 14 i anden runde afstemning.
Grundet stemmelighed afholdtes en anden stemmerunde og grundet fortsat stemmelighed herefter lodtrækning i kategorien  Almene boliger, Musvitten og Baldershus´.
Følgende 11 medlemmer er valgt til brugerrådet:
Almene boliger
Wagn Jensen, Vejleåparken
Klaus Henningsen, Vejleåparken
Bo Hørbye, Musvitten
Rækkehuse
Bjarne Børgesen, Grf. Strandgårdsparken
Martin Guldager, Grf. Strandlunden
Landsbylaug og fritstående bygninger
Henrik Kjølberg, Grf. Ørnekærgård
Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug
Thomas Brokmann, Grf. Landsbyen
Etageboliger
Jørgen Ole Mortensen, Abf. Centerparken
Kim Badawey, E/F. Gildbroterrasserne
Ældre- og Plejeboliger
John Christensen, Torsbo bruger- og pårørenderåd

Opsamling og videre proces Økonomi- og Planudvalget orienteres om valgresultatet den 25. juni. Første møde i brugerrådet afholdes i august.

Vores grundejerforening er godt reprænsenteret ved Henrik Kjølberg fra Grf. Ørnekærgård. Har er i deres bestyrelse.

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.

Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen