Nyhedsbrev 67 – Referat fra Generalforsamling 2018

---

Så er der delt et referat fra vores generalforsamling rundt her et lille uddrag:

Der blev på genralforsamlingen besluttet at vores jubilæum er en Familiefest, der skal afholdes i nærområdet.

Der var forslag om hjertestarter og internetudbyder

Læs mere i referatet

Vi har et stort Jubilæum den 11. september 2018 (50 år)
Vi modtager gerne forslag til jubilæet og frivillige til at gennemføre arrangementet.”

Der er også uddelt en “girokort” Husk at sætte jeres hus nummer på når i betaler
Det gør det meget nemmer for vores kasserer når det skal bogføres.

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen