Nyhedsbrev 64 – Referat fra Generalforsamling

---

Så er der delt et referat fra vores generalforsamling rundt her et lille uddrag:

“Bestyrelsen har rettet nogle få henvendelser til kommunen om huller i vejene. Disse er hurtigt repareret.

Der er dog allerede nye huller – Det er et område bestyrelsen hele tiden arbejder på.

Grundet for få parkeringspladser i ”den gule by” har vi fået problemet flyttet til indkørselsvejen i vores grundejerforening. Parceller ud til indkørselsvejen har ikke været glade og bestyrelsens henvendelse til kommune har efter ca. 5 uger resulteret i parkeringsforbud.  Der er vist kun en enkelt parcel, som ikke er tilfreds med løsningen.

De fleste har nok læst om mulige løsninger på støjproblemer fra motorvejen i vores lokalaviser. Kommunen varetager problemet og vi er begrænset til kun at kommentere resultatet.

Thomas gennemgik informationen fra mødet med kommunen vedr. fællesantennen.
Det er oplyst at der kommer information ud fra kommunen,

Vi har et stort Jubilæum den 11. september 2018 (50 år)
Vi modtager gerne forslag til jubilæet og frivillige til at gennemføre arrangementet.”

Der er også uddelt en “girokort” Husk at sætte jeres hus nummer på når i betaler
Det gør det meget nemmer for vores kasserer når det skal bogføres.

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen