Nyhedsbrev 62 – Vedr. parkering på stamvej

Ser nyhedsbrevet forkert ud? Vis nyhedsbrevet i din browser.

Der er mange der har lagt mærke til at der holder biler parkeret på vores stamvej helt oppe ved indkørslen til Pilegårds Vænge. Det er “biler ” der høre til i Gadekæret. Det har været til stor irritation for alle dem der skal ind og ud af Pilegårds Vænge, samt at det ødelægger vores græsrabbat.

Vi har fra bestyrelsen side taget kontakt til kommunen og efter samtale med kommunen vil der blive etableret parkerings- og standsningsforbud, som er godkendt af politiet, på vores indkørsel fra Parkvej til stamvejen. Dette vil ske i løbet af 4-5 uger. Det er politiet der håndhæver forbuddet og de skal kontaktes, hvis dette ikke overholdes.

Vi håber at det er med til at vores hovedindkørsel forbliver “parkerings” fri.

 

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen