Nyhedsbrev 61 – Nye datoer for Affald

---

Husk der er blevet rundsendt et brev Ishøj Kommune vedr. nye datoer for tømming af vores affalds beholdere.
I kan se det på hjemmesiden: https://selvbetjening.vestfor.dk

Der er en meget god og forståelig oversigt på Vestforbrændingen hjemmeside.

Hvis I går ind på https://selvbetjening.vestfor.dk og indtaster jeres kommune og jeres vejnavn samt husnummer, så kommer der en kalender over de datoer der bliver hentet alle typer affald resten af året.

Der er muligt at printe fra denne side hos Vestforbrændingen.

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen