Nyhedsbrev 58 – Affaldsordning

Nyhedsbrev fra Grundejerforeningen Pilegården

---

Der har været dialog mellem bestyrelsen, Vestforbrændingen og Ishøj kommune
omkring affaldsordningen i Pilegårds Vænge. Det er ikke alle der er med, rækkehuse, dobbelthuse og kædevillaer er ikke med i første omgang

Her er hvad vi har fået besked fra Vestforbrændingen.

“De adresser du nævner i din mail kommer alle sammen med i 2.etape, som bliver kørt i starten af august 2016. De vil alle få leveret 3x2kammer beholdere, en rød miljøsboks, en biospand samt bioposer. De skal selvfølgelig også kunne sortere deres afflad, som resten af grundejerforening gør J

Der vil komme et brev ud til disse adresser i løbet af ugen hvor der vil stå mere information om de nye beholdere.”

Med venlig hilsen 
Daniel Lynge Hansen
Konsulent

 

Her er noget af det spørgsmål der er stillet

“Bestyrelsen for Grundejerforeninmgen Pilegården i Ishøj

Det er Pilegårds Vænge der er mellem Vibeholmskolen og Ishøj stationsvej

I forbindelse med den nye affaldsordning er der to rækker huse der ikke har fået de 3 beholder der skal til denne ordning.

Det er fra nr. 1-17, 2-12, 124-138, 185B-193

Der er 2x rækkehuse – når jeg læser jeres folder på hjemmeside (http://www.ishoj-affald.dk/173) er der skrevet at de huse der er plads til 3 container vil være med i ordnimngen.

Der er ingen fra Kommunen eller Vestforbrændingen der har kontaktet mig for at høre om jeg har plads – jeg har talt med mange af de naboer jeg har og de har lige ledes ikke hørt noget.

Jeg kan godt se at de huse der er i strandsgårdeparken og i gadekæret har nogle udfordringer min i Pilegårds Vænge er de ikke tilstede – der er da kun hvis i skaber dem

Jeg kan på ingen af jeres hjemmesider se at vi ikke skulle være en del af denne ordning.

Med venlig hilsen
Thomas Guldager
Pilegårds Vænge 193

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen