Nyhedsbrev 54 – Indormation fra Kommunen

Kære Grundejerforening.

Vækstsæsonen for træer og buske har været rigtig god i år. Planterne har fået varme og fugtighed. Det kan ses på de lange skud – som strækker sig yderligere hen på sensommeren. Den megen regn får desuden de bløde skud til at hænge ned over kørebaner og gangarealer. De uklippede hække begynder at fylde voldsomt på fortove og ud mod stier. Hvis det desuden er så uheldigt, at en hæk heller ikke blev klippet sidste år, så medfører det gener for de forbipasserende.

Park- og Vejcenter kontakter løbende  grundejere, der ikke overholder disse retningslinjer med henstillinger – og i værste fald med et påbud.  Men det er ikke sådan, at vi har mulighed for en systematisk gennemgang. 

Park- og Vejcenter vil derfor gerne bede grundejerforeningerne om at henstille til deres medlemmer, at hække og anden buskbeplantning ud mod vejarealer holdes inden for eget skel. 

 

På forhånd tak – og fortsat god sommer!

Med venlig hilsen

Erling Skovgaard-Holm
Centerchef