Nyhedsbrev 53 – Information

Information:

Der har igennem en periode været en aktivitet fra nogle biler der har vækket mistanke.
Det er bla. en BMW (nummerpladen er bestyrelsen bekendt) der har holdt forskellige
steder i Pilegårds Vænge.
Dette har medført en vis bevågenhed blandt vores beboer – er der andre der har oplevet lignende så vil vores formand gerne informeres.

Er der nogle der oplever noget andet så sig til – Vi har kontakt til Politiet og de vil gerne informeres.


Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen