Nyhedsbrev 52 – Trafik- og hastighedsmåling

Hermed resultater af målingen fra den 17. april 2015 til den 24. april 2015

Antal køretøjer i et gennemsnitsdøgn: 294 køretøjer
Gennemsnitshastighed: 39,1 km/t
85% af køretøjerne kører langsommere end: 48,3 km/t

Vi måler kun 1 uge, så det er det generelle billede der bliver målt og registreret.

Umiddelbart kører I pænt, men der er nogle få bilister som godt kunne lette foden fra speederen. Men I ligner meget alle andre parcelhuskvarterer mht. hastighed, der er altid nogle få der kører for stærkt i et område af jeres størrelse.

Teoretisk set, hvis man kører fra det fjerneste hjørne af Pilegårds Vænge (nr. 124) og ned til Ishøj Parkvej (en strækning på 600 meter), og kører 60 km/t i stedet for 50 km/ så kommer man 7 sekunder hurtigere frem.

Med de rejsetider vi har i hovedstadsområdet, så er en tidsbesparelse på 7 sekunder ingenting.

Hermed  vedhæftet en mere detaljeret udskrift.-
Trafik- og hastighedsmåling på Pilegårds Vænge April 2015


Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen