Nyhedsbrev 35 – Møde om Skybrudssikring

Vi havde sammen med vores grundejerforening inviteret grundejerforeningen i Vibeholmsvænget til seancen, så der i alt var sendt 294 indbydelser ud. Samtidig have Finn sat opslag op på Vibeholmsskolen, hvis der var nogen der, der var interesserede.

Fa. ACO Servicepartner havde velvilligt stillet sig til rådighed og kom 2 mand høj, en ingeniør og en kloakmester. De havde gjort meget ud af forberedelserne og blandt andet taget en højvandslukker med som de demonstrerede.

Vi fik oplyst, at hvis der var flere i vores vænger, der bestemte sig for at få foretaget en højvandssikring eller lign., ville vi kunne opnå en rabat. Rabatten er bestemt af, hvor mange der bestiller et produkt.

Interessen fra de fremmødte var stor og der blev stillet en del spørgsmål.

Og så er der fremmødet. Når man tænker på den debat der var på generalforsamlingen efter vores skybrud, kan fremmødet til demonstrationen under, det var —  18 mennesker, heraf var de fra vores 7 bestyrelse samt deres ægtefæller, derudover formanden for Vibeholmsvænget. Det vil sige, ud af de 294 indbydelser kom der 10 personer der ikke var bestyrelsesrelateret, jeg vil da ikke undlade at sige mange tak til jer der mødte frem, hvis I ikke var mødt frem havde det været pinligt.

 Inger Østergaard, formand