Nyhedsbrev 27 – Information fra Kommunen vedr. Solceller

Følg men i dialogen mellem Grundejerforeningen og Kommunen, brug dette link.

Ejendommene er omfattet af byplan vedtægt 7 og byplanvedtægt 9. Der skal søges om dispensation fra  byplanvedtægt 7 § 8.3 og 9 § 10.3, der begge foreskriver, at der ikke må anvendes materialer til udvendige bygningssider, der kan virke skæmmende efter kommunalbestyrelsens skøn.

Derfor skal alle, der bor i parcelhuse i Pilegårds Vænge, Vibeholms Vænge og Ørnekærs Vænge, sende en ansøgning med en projektbeskrivelse samt illustration til: plan-byg-miljo@ishoj.dk

Projektbeskrivelse og illustration  skal indeholde størrelse og placering af solcellerne.

Dernæst foretager vi en naboorientering og evt. indsigelser vil blive forelagt Teknik- og Bygningsudvalget.

Jeg kan se, at der også er en beboer i jeres rækkehusbebyggelse, der ønsker at opsætte solceller. Her skal der laves et standardprojekt. Det vil sige, at der skal laves en projektbeskrivelse og illustration af, hvor solcellerne kan sættes op, hvor mange der kan sættes op, farver osv. ens for hele den sammenhængende bebyggelse. Derefter skal projektet vedtages på grundejerforeningens generalforsamling. Hvis projektet vedtages på generalforsamlingen, sender grundejerforeningen projektet videre til godkendelse i kommunen.  Hvis standardprojektet godkendes, kan fremtidige ansøgninger, der følger standardprojektet godkendes administrativt.

I skal derfor alle søge om dispensation inden I opsætter solceller.

Med venlig hilsen

Joan Jacobsen
Byplanlægger
Telefon direkte: 43 57 75 26
E-mail: 36250@ishoj.dk
Plan-, Bygge- og Miljøcenter
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Telefon: 43 57 75 75
www.ishoj.dk