Nyhedsbrev 17 – Stadig rotter.

Vi har i den sidste tid desværre konstateret, at der er set rotter flere steder.

JEG VAR PERSONLIGT MED TIL AT AFLIVE ET AF KRÆENE I GÅR DEN 15.05.11 I NR 71, og jeg taler ikke om husets beboer, da vi så ville miste vores gode kasserer, men om en rotte der var helt rundt på gulvet af den gift, der korrekt var sørget for var lagt ud.

Bestyrelsen vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at man har pligt til at melde det til Ishøj kommune (http://ishoj.rotteweb.dk/NewCase.aspx) hvis man ser rotter, eller bare spor efter disse skadedyr.

Hvis I har foder stående til husdyr i garager og udhus, så være opmærksom på, om det er i rottesikrede bokse, ligesom fuglefodring også kan være et tag det selv bord. Så når vi fodrer vores fjerede venner, så tænk jer om.

Kompostbunker skal ligeledes sikres, hvis I kommer grønt husholdningsaffald i. Alt andet skal ikke i kompostbunken, men i skraldespanden.

Efterladenskaberne efter en mus er lidt større end risengryn en rottes er ca. 5 gange større, så I kan ikke tage fejl. Ring hellere til kommunen en gang for meget.

Det er i alles interesse, at vi undgår rotter!

 

GIV GERNE EN TILBAGEMELDING HVIS I SER ET AF DYRERNE SÅ VI PÅ HJEMMESIDEN KAN FØLGE DERES FÆRDEN

 

Med venlig hilsen
bestyrelsen