Nyhedsbrev 14 – Diverse information.

Loppemarked på Vibeholmskolen søndag d. 26. juni 2011.

Beboere i grundejerforeningerne Pilegården, Vibeholms Vænge og Ørnekærgård har forkøbsret til køb af stadeplads.
Se særskilt indbydelse eller hjemmesiden.

Årets sommerudflugt går til Christianshavn.

Vi har igen i år allieret os med Jens Mandal der fortæller om den spæn­dende bydel af København. Turen er planlagt til lørdag d. 10. september. Der vil komme en særskilt indbydelse så snart turen er planlagt færdigt.

Rotter:

Det er i denne vinter og forår konstateret, at flere beboere i Pilegårds Vænge har haft besøg af Rotter.
Alle har pligt til at anmelde hvis der er set rotter i området.

Dette kan gøres på hjemmesiden: http://ishoj.rotteweb.dk/NewCase.aspx eller ved henvendelse til Ishøj Kommune.

I den forbindelse skal vi samtidig gøre opmærksom på, at opbevaring af hushold­nings affald skal opbevares i sikrede beholdere inde på grunden indtil det kan sættes til afhentning ifølge Ishøj Kommunes regler.

Byggeaffald skal ligeledes opbevares på grunden indtil det er planlagt bortskaffet.

Pilegårds Vænge er at betegne som tæt bebyggelse.

Vi skal have respekt for legende børn, og børn på vej til og fra skole, fritidsordning og idræt. Kør derfor med forsvarlig hastighed max 40 KM/t.

Hjemmeside:

På hjemmesiden kan du følge med i hvad der sker i grundejerforeningen Pilegården, samt tilmelde dig nyhedsbreve for området.

http://www.pilegaardsvaenge.dk/

Med venlig hilsen
Bestyrelsen