Nyhedsbrev 13 – Bekæmpelse af rotter.

Til beboerne i Pilegårds Vænge

Vi har i den sidste tid desværre konstateret, at der er set rotter flere steder.

Bestyrelsen vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at man har pligt til at melde det til Ishøj kommune
http://www.ishoj.dk/Default.aspx?ID=1108 ) hvis man ser rotter, eller bare spor efter disse skadedyr.

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen