Nyhedsbrev 12 – Generalforsamling.

Nu er der husstandsomdelt en invitation til Generalforsamling.

Mød op og hør om året der er gået.

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.

Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen