Nyhedsbrev 10 – Sikringsanlæg.

Det intelligente alarmsystem giver mulighed for en individuel opbygning af alarmsikring i huset, samtidig med at det giver mulighed for en effektiv naboovervågning.

Der kan etableres et alarmsystem ved hjælp af dørkontakter, Pir-detektorer (Passiv InfraRød sensor) eller andre former for alarmkontakter.

Systemet kan suppleres med diskret placerede kontakter for nødkald ved overfald.

Har man allerede et alarmsystem, kan man anvende det eksisterende system, såfremt der i dette alarmsystem er en kontaktudgang.

Hvor andre alarmsystemer ringer op til en række telefonnumre, alarmerer dette intelligente system øjeblikkeligt alle de naboer, eller de der indgår i den fastlagte gruppe. Sikkerheden er baseret på, at der indenfor den enkelte gruppe af husstande o.l. er en indbyrdes forståelse for hurtigt at reagere når alarmen går og ikke mindst er forståelse og respekt for situationer, hvor et medlem af kredsen har udløst en fejlalarm.

Systemet er Web-baseret, hvorfor der ikke kræves kabling udenfor ejendommen.

OBS. Udover etableringsomkostninger vil der være et mindre årligt gebyr, da oprettede netadresser og databaser skal vedligeholdes.

 

Systemet er Web-baseret og kræver tilslutning til ejendommens internet.

Netopkoblingen sker enten via eksisterende router eller switch eller ved nyinstallation af samme.

Ved denne opkobling behøver PC’er ikke at være tændt for at alarmsystemet kan fungere. Det eneste der kræves er, at routeren/switchen er tændt.

Sker der indbrud/overfald i en ejendom, giver ejendommens alarm besked til centralenheden.  Centralenheden genkender alarmen og ud fra alarmens tilhørsforhold til en alarmgruppe, udsendes alarmbesked til alle øvrige ejendomme, der indgår i gruppen. Hos de tilsluttede ejendomme afgives alarm såvel indenfor som udenfor.  Desuden kan man se hvorfra alarmen er aktiveret, samt hvilken type alarm der er tale om. Eksempelvis indbrud eller overfald.

Ud over alarmering af naboer, har systemet mulighed for at sende en SMS-besked til en udvalgt personkreds.

Den hurtige responstid, fra en alarm aktiveres til naboerne bliver adviseret, sikrer at tyve/overfaldsfolk ikke har tid og mulighed for at slippe væk.

Alarmmodul:

Alarmmodulet består af en lille boks der placeres der, hvor man normalt har adgang til huset (hoveddør/bryggers etc.).

Alarmmodulet indeholder betjeningstryk for til- og frakobling af systemet. Derudover er modulet forsynet med et display, der viser systemets koblingstilstand og i alarmtilfælde, hvorfra alarm er afsendt.

Alarmmodulet har derudover diodevisning for forsyning tilsluttet (rød diode).

Kommunikation med internet ok (normal = gul, fejl = rød).

Alarmmodulet skal tilføres strøm ved separat spændingsforsyning (medfølger). Herudover skal alarmmodulet tilsluttes router via netkabel.

Tilslutning af alarmkreds jf. nedenfor sker direkte på ejendommens terminal.

Der medleveres separat betjeningsvejledning for alarmmodul.

 

Alarmkreds opbygges typisk via et antal dørkontakter, eventuelt suppleret med en PIR-detektor.

Kredsen opbygges normalt således, at man kan etablere et kredsløb – hvor en del er aktiv om natten – og det samlede system er aktivt, når huset er forladt. Valg af dag- og natkreds sker via alarmmodulet.

Ved valg af PIR-detektorer, skal der tages hensyn til eventuelle husdyr i huset.

Kontakter for nødkald placeres centralt i huset og hvor man i forbindelse med et eventuelt overfald vil have let adgang. Alarmkreds for overfald er aktiv hele tiden, således at der ikke skal bruges tid til aktivering i situationen. Det er dog muligt at frakoble muligheden for nødkald, hvis det i særlige tilfælde ønskes, f.eks. ved børnefødselsdage, hvor der er pilfingre til stede.

Alarmgiver for signal internt i huset samt udvendig på ejendommen tilsluttes direkte til terminal i alarmmodulet.

  

Tilbehør.

Alarmpakke 1.

4 stk. dørkontakter for udvendig montage på døre.

50 m ledning.

1 pk. lednings clips.

1 lydgiver for indvendig montage i bolig.

1 lydgiver for udvendig montage på bolig.

Krympeflex for ledningssamlinger.

Samleboks for ledninger til kontakter.

Terminalrække for samleboks.

Diagram for alarmkredsløb og montagevejledning.

 

Alarmpakke 2.

4 stk. dørkontakter for skjult montage i døre.

50 m ledning.

1 pk. lednings clips.

1 lydgiver for indvendig montage i bolig.

1 lydgiver for udvendig montage på bolig.

Krympeflex for ledningssamlinger.

Samleboks for ledninger til kontakter.

Terminalrække for samleboks

Diagram for alarm kredsløb og montagevejledning

 

Ekstra tilbehør.

Kontakter for overfaldsalarm.

Strømforsyning med indbygget batteri (backup).

 

 

 

Alarmmodul                                             1215,00

Alarmpakke 1                                             493,00

Alarmpakke 2                                             493,00

Kontakt for overfaldsalarm               oplyses senere

Router                                                          205,00

Netkabel 5m                                                 25,00

Netkabel 10m                                               35,00

Netkabel 15m                                               55,00

Strømforsyning med batteri backup, oplyses senere

Teknisk support vedr. installation og idriftsættelse. Max. 3/4 time.   kr. 190,00

NB! Teknisk support omfatter kun vejledning til hvordan man etablerer et kredsløb,

alternativt instruktion i brug.

 

Årligt gebyr

Årligt gebyr betales forud.                      185,00

NB!  Første års gebyr er betalt ved køb af alarmmodul.

 

Alle ovennævnte priser er inklusiv moms.

 

NB! Det er en forudsætning, at betaling erlægges ved bestilling.

 

I løbet af første kvartal 2011 suppleres med:

  1. Mulighed for tilslutning af nøgleboks således, at man ikke skal anvende koder etc. ved til- og frakobling af alarm.
  2. Alarmsystemet suppleres med mulighed for SMS-alarm til udvalgte numre..
  3. Man kan indenfor egen gruppe, via password til en hjemmeside se, hvor mange alarmer der er registreret.
  4. Der planlægges en løsning for ejendomme uden internetopkobling.
  5. Mulighed for backup forsyning ved strømnedbrud.

 

Ofte stillede spørgsmål.

 

Skal min PC være tændt hele tiden?

Nej. Kommunikation sker udenom PC’ en. Kun router/switch skal være tændt.

 

Kan man se hvem der ikke er hjemme?

Nej. Alarmhåndtering sker lokalt i de enkelte moduler og ikke på central PC.

 

Hvad sker der når strømmen forsvinder til huset?

Så er der ingen mulighed for at sende en alarm. Til gengæld vil systemet registrere, at der ikke er kommunikation med alarmmodulet og dermed give systemfejl.

 

Jeg har ikke fast opkoblet internet, har jeg så ingen muligheder?

Der planlægges en mulig løsning for ejendomme uden internetopkobling.

Løsning udarbejdes i første halvår 2011, hvis der er interesse for det.

 

Kan jeg sikre mig mod at alarm er ude af drift, hvis strømmen forsvinder til huset?

Ja. Der er en boks med indbygget batteri, som kan give backup forsyning til både alarmmodul og router. Dette produkt vil blive markedsført i første halvdel af 2011, hvis der er interesse for det..

 

Hvad sker der med det overordnede system, såfremt der måtte opstå sygdom eller anden hindring?

I forbindelse med lancering, vil der være udarbejdet en plan for back-up, således at man ikke pludselig står med et produkt, der ikke kan serviceres.

 

I Berlingske Tidende den1 november 2010 er omtalt et system, der lanceres af TDC. Dette system er også WEB-baseret samt giver mulighed for SMS og billeder fra hjemmet ved alarm.

Det system som TDC tilbyder, har stadigvæk ikke den styrke som vi lancerer, da man stadigvæk selv skal advisere naboer eller andre i tilfælde af alarm.

Det system vi tilbyder, har også mulighed for videooptagelse og -transmission. Man skal være opmærksom på, at videokameraer i den prisklasse ofte giver dårlige billeder og dermed umuligt at se detaljer. I øvrigt vil vort system også kunne håndtere videooptagelser.

 

Jeg har hund og vil det stadigvæk være muligt at etablere et system?

Ja, der findes PIR-detektorer som er immune overfor husdyr. Dog skal man være opmærksom på dyrets størrelse. Der vil sandsynligvis være rum, hvortil husdyr ikke har adgang. Disse rum kan man eksempelvis sikre med dørkontakter og samtidig stadigvæk sikre udvendige døre og vinduer.

 

Hvis der er alarm og ingen er hjemme, hvor længe vil alarmen lyde?

Lovgivningen fastlægger grænser for hvor længe en alarm må lyde (180 sek.). Men systemet er opbygget således, at der kun gives alarm hos de beboere der er hjemme. Husdyr vil således ikke udsættes for høreskader som følge af langvarig alarm.

 

Koder ved aktivering af modul, er det en vanskelig sag?

Al begyndelse er svær. Inden opstart kan man vælge, hvor mange cifre der skal indgå i koden. Herefter vælger man en kode, som man er helt sikker på man kan huske.

 

Hvordan sikrer man sig mod hærværk på parcellen?

Hvis der sker indbrud aktiveres alarmen. Hvis man fjerner eller destruerer alarmboksen er alarmen allerede aktiveret og man vil således ikke kunne forhindre alarmering af øvrige naboer.

Såfremt man afbryder strømmen udefra, vil strømforsyning med batteri backup løse problemet.

 

Hvor mange parceller skal der være i en gruppe?

Det anbefales, at man er omkring 10 stk. så der er altid er nogen hjemme, også i ferieperioder. Man kan i øvrigt godt indgå i flere grupper. Hvis man kun er f.eks. 4 parceller på en stikvej kan man komme i gruppe med beboere på nabostikvejen. Kommer der nye til, er det en smal sag at udvide gruppen.


Er der forskel på skalsikring og natsikring?

I princippet ikke. Man kan sagtens anvende natsikring om dagen. Det kan være tryghedsskabende for ældre mennesker, at alarmen er tilsluttet, også når de er hjemme.

 

Hvem ejer systemet?

Principielt ingen. Systemet er udviklet i et interessefællesskab indenfor grundejerforeningerne. Benny Strand fra Pilegårds Vænge har et mindre firma, igennem hvilket vi kan erhverve de nødvendige stumper. Der er ingen økonomi i det for grundejerforeningerne.

 

Kan forsikringsselskaber anerkende systemet i relation til nedsat præmiebetaling?

Systemet er udviklet i et interessefællesskab indenfor grundejerforeningerne og er som sådan ikke certificeret. En sådan certificering er en lang og bekostelig affære, hvilket vi ikke mener tjener noget formål. Vi vil gerne i gang nu.

Ved henvendelse til ens forsikringsselskab er det dog ofte muligt at opnå afslag i præmien. Det er sket både i Pilegårds Vænge og Ørnekærs Vænge.

 

Hvor lang tid har man til at afbryde systemet?

Vi taler om 25 sek.

 

Kan man slå rumfølere fra?

I princippet nej og dog kan det lade sige gøre, men det bliver via en kontakt udenfor systemet. Man skal så til gengæld have styr på, om rumfølere er koblet til eller fra..

 

Kan man ændre gruppe?

Ikke noget problem. Der er ingen begrænsninger, det er kun et spørgsmål om programmering.

 

Er der et skilt man kan sætte på ejendommen der fortæller, at dette hus er overvåget?

Det indgår ikke i konceptet for nærværende. Hvis en tyv vil ind, har et skilt ingen præventiv virkning.

 

Hvad sker der, når man aktiverer alarmen ved en fejl?

Man får besøg af en masse rare naboer og så er det med at have kaffe og kager parat.

 

Hvornår kan systemet komme i gang?

Det vil forventeligt kunne være i drift om 3 – 4 uger regnet fra endelig bestilling og betaling.

 

Er det muligt, at en overfaldsalarm kan aktiveres i mere end en gruppe?

Det er der principielt ikke noget i vejen for, Det er et spørgsmål om programmering.


Hvilken holdning har politiet til dette system?

Politiet er ikke konfronteret med systemet.. For tiden intensiverer Københavns Vestegns politi den forebyggende indsats mod indbrud. Dette koncept er bestemt et skridt i den rigtige retning.

Det skal i øvrigt indskærpes, at man ikke skal begå selvtægt mod potentielle indbrudstyve. Observer og tilkald straks politiet. Hvis tyvene allerede er forduftet, tilkaldes politiet alligevel.

 

Vil det være muligt at hacke sig ind på systemet udefra?

Nej opsætning af moduler sker direkte på centralenheden og parametre kan således ikke ændres udefra.

 

Er der lavet en køreplan for implementering af systemet?

I princippet ikke. Der anvendes første til mølle princippet.

Når vi har gennemgået de modtagne tilbagemeldinger, vil man blive kontaktet med yderligere oplysninger omkring hvornår og hvordan.

 

Hvor finder jeg flere oplysninger om alarmsystemet?

Der er etableret en særlig hjemmeside www.sikringsnettet.dk som vil komme til at indeholde alt relevant stof. Denne vil løbende blive opdateret med nye produkter.

 

Herudover har de tre grundejerforeninger nødvendig information på egen hjemmeside:

 

Hvis man tilmelder sig grundejerforeningens mail service, vil man løbende blive orienteret, når der foreligger nyheder.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Pilegården