Forfatterarkiv: Thomas Guldager

Nyhedsbrev 82 – vedr. Generalforsamling 2021

Kære medlemmer,

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling skal i henhold til vedtægternes § 5 afholdes hvert år senest ved udgangen af april.

I denne uheldige situation vedr. Corona-virus og med de udmeldinger vores regering samt kommune er kommet med, har bestyrelsen besluttet at generalforsamlingen 2021 ikke bliver afholdt som den burde.

I lighed med sidste år bliver denne generalforsamling også ”afholdt” administrativt.
Dog vil vi sætte en dato på, hvis der er nogen der ønsker at bestyrelsen skal have nogle forslag at arbejde, men så er dette muligt.
Datoen er den 29. april 2021. Dvs. at information til medlemmerne skal være ude senest 3 uger før denne dato, senest den 8. april 2021.

Hvis nogen medlemmer ønsker at fremsende forslag til bestyrelsen, skal det gøres således at bestyrelsen har dette forslag senest den 15. april 2021

Bestyrelsen har besluttet at de valg der er fra sidste år fortsætter, men hvis der er nogen der ikke ønsker at fortsætte eller der er nogen der ønsker at indtræde i bestyrelsesarbejde, så gør vi plads til dette – kontakt bestyrelsen hvis der er nogen der er interesseret.
Kontakt Formand Peter Kanstrup eller sekretær Thomas Guldager

Go´Påske

Vi beder om forståelse for bestyrelsens beslutninger i forbindelse med udsættelsen af generalforsamlingen, og ønsker for jer alle, at I må komme godt igennem Covid-19 krisen.


Med venlig hilsen
på bestyrelses vegne
Formand, Peter Kanstrup


Nyhedsbrev 81 – Info om Ishøj Fællesantenne

Der vil i den næste stykke tid være en masse spørgsmål vedr. TV og Internet – hvad sker der og hvad skal vi gøre. Pilegårds Vænge er ikke en forening, så hver parcel skal selv tage beslutning om hvad I vil gøre.
Det er forskellige muligheder – vælg STOFA eller en 5G udbyder, der er også en ADSL mulighed og sikkert mange andre også.
I kan læse en del på denne side.
https://ishoj.dk/ofte-stillede-spoergsmaal-om-salg-af…
I må have hørt om at Kommunen har solgt “antenne” fra og derfor skal der en ny udbyder til.
Der er sikkert også nogle der har hørt at TDC Net er i gang med at udrulle fiber i “hele” Ishøj. Det er bare ikke kommer til Pilegårds Vænge endnu. – Lige nu er der dialog med de 3 vænger Ørne, Vibe og Pile om samarbejde over for TDC Net om at få lagt fiber ind (det er gratis).
Vi mangler stadig en tilbagemelding fra TDC Kommunen og STOFA har sagt at der kommer informtion inden påske – så må vi se.

pbv
Thomas Guldager


Nyhedsbrev 80 – Jule/Nytår hilsen 2020

Kære Alle sammen

Året er ikke gået som vi gerne ville, aflyste arrangementer og generalforsamling – forsamlings forbud, hvilke har betydet at vi som bestyrelse har begrænset os meget – holdt meget få fysiske møder, men ringet sammen (det er bare ikke det samme)
Vi skriver sammen med kommunen og prøver at få overblik over det store byggeri der er omkring volden, ligeledes holde os orienteret om andet byggeri omkring os.

Vi har fået ny gadebelysning og vi vil prøve på at få mere lys i de små mellemgange der er ud til vores hoved stier.

Vi har sendt er rundskrivelse til jer alle med bla. info omkring parkering –
Husk nu ikke at parkerer uden på vores bede og i 2. position.
Der er store biler, så som skraldebiler, flyttebiler og nogle der leverer pakker og så selvfølgelig udrykningskøretøjer – de skulle gerne kunne komme igennem.

I 2021 håber vi på at kommer tilbage til nogenlunde normale forhold – vi må se om det bliver muligt at holde vores generalforsamling og andre arrangementer.

Vores område trænger efterhånden til et eftersyn og der skal vi have kommunen med.
Vi i bestyrelsen vil gerne slutte af med at ønske jer alle en rigtig glæde jul og et godt og lykkebringende nytår.

med venlig hilsen
Peter Kanstrup, Formand

Nyhedsbrev 79 – Information om Parkering, Sne, skilte m.m

Kærer Grundejer

Der kommer flere og flere biler i vores forening, det betyder også ar der er mange der må holde ude på vejen foran deres huse. Det er der masser mulighed for mange steder, men nogle steder er der ikke de samme ”båse” man kan parkere i og så er der nogen der holder uden på de bede der er – det betyder at man holder ude på gaden.

Vi kommer ind i en tid der måske giver sne og så skal der ryddes sen med kommunen store maskiner. Det bliver svært når der er nogen der holder ude på gaden.
Man skal holde sin egen bil enten i sin indkørsel eller foran sit eget hus – ikke foran andre huse

Ligeledes omkring lastbiler – her er reglerne for dem
ISHØJ KOMMUNE Teknisk Forvaltning

Parkering af lastbiler over 3500 kg, samt campingvogne m.m.
Det er alene tilladt at parkere lastbiler over 3500 kg campingvogne m.m. natten over på de afmærkede pladser ved Broenge (2 stk.) Vejleåvej (ca. 20 stk.) og Industriskellet (1 stk.).

§ 1 Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg, påhængskøretøjer (herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl. 19.00 – 07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning. Stk. 2 Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på højst 2000 kg dog parkeres i indtil 24 timer, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.
§ 2 Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121.
§ 3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. januar 2007.
Samtidig ophæves parkeringsbekendtgørelse af den 1. december 2002.
Ishøj Kommune, den 31. januar 2007

SIKRINGSNETTET
Det intelligente alarmsystem giver mulighed for en individuel opbygning af alarmsikring i huset, samtidig med at det giver mulighed for en effektiv naboovervågning.
Der kan etableres et alarmsystem ved hjælp af dørkontakter, Pir-detektorer (Passiv Infrarød sensor) eller andre former for alarmkontakter.
Systemet kan suppleres med diskret placerede kontakter for nødkald ved overfald.

Har man allerede et alarmsystem, kan man anvende det eksisterende system, hvis der i dette alarmsystem er en kontaktudgang.
Hvor andre alarmsystemer ringer op til en række telefonnumre, alarmerer dette intelligente system øjeblikkeligt alle de naboer, eller de der indgår i den fastlagte gruppe.
Sikkerheden er baseret på, at der indenfor den enkelte gruppe af husstande o.l. er en indbyrdes forståelse for hurtigt at reagere når alarmen går og ikke mindst er forståelse og respekt for situationer, hvor et medlem af kredsen har udløst en fejlalarm.
Systemet er Web-baseret, hvorfor der ikke kræves kabling udenfor ejendommen.

OBS. Udover etableringsomkostninger vil der være et mindre årligt gebyr.

Systemet er Web-baseret og kræver tilslutning til ejendommens internet.
Net opkoblingen sker enten via eksisterende router eller switch eller ved ny installation af samme.
Ved denne opkobling behøver Pc’er ikke at være tændt for at alarmsystemet kan fungere. Det eneste der kræves er, at routeren/switchen er tændt.
Ud over alarmering af naboer, har systemet mulighed for at sende en SMS-besked til en udvalgt personkreds.
Den hurtige responstid, fra en alarm aktiveres til naboerne bliver adviseret, sikrer at tyve/overfaldsfolk ikke har tid og mulighed for at slippe væk.

http://www.sikringsnettet.dk/

 

Vedr. regler for snerydning
Hvornår skal du rydde sne?

Som privat grundejer er det dit ansvar at stå for snerydningen ved din grund. Dette gælder også, hvis du som virksomhed ejer en grund. Snerydningen skal sikre, at postbud, skraldemand og andre besøgende kan komme til og fra din bolig uden fare for at falde eller på anden måde komme til skade grundet sneen.
Som privat grundejer er det dit ansvar at stå for snerydningen ved din grund. Dette gælder også, hvis du som virksomhed ejer en grund. Snerydningen skal sikre, at postbud, skraldemand og andre besøgende kan komme til og fra din bolig uden fare for at falde eller på anden måde komme til skade grundet sneen.

Som grundejer skal du sørge for at rydde sne samt salte eller gruse ved:
– Fortov
– Indkørsel
– Havegang
– På Trappe foran huset
– Andre fælles færdselsarealer

Grundejerens forpligtelse til at rydde sne samt salte og gruse fortov gælder maksimalt 10 meter ud fra ejendommens skel og kun for fortov eller sti, der ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. Det betyder f.eks., at hvis du ejer en hjørneejendom, er du ansvarlig for fortovet eller stien på begge sider af hjørnet. Du vil derimod ikke være ansvarlig for eventuelt fortov eller sti, der ligger bag ejendommen, fordi du ikke har direkte adgang dertil (medmindre du f.eks. har en låge, der giver adgang).
Det er også din opgave at fjerne sne volde, der kommer, når kommunen rydder kørebaner og cykelstier for sne, hvis sne voldene spærrer indkørslen eller forhindrer opkørsel på cykelstien. Du skal også sørge for, at afløbsbrøndenes riste er ryddet for sne
https://ishoj.dk/snerydning-og-vintervedligeholdelse-boligejerhttp://www.pilegaardsvaenge.dk/kommunal info

SÆT HASTIGHEDEN NED.

Vi har stadig for høj hastighed i vores vænge og det er desværre ikke kun besøgende der ikke kan finde ud af sætte farten ned.

I den forbindelse fik vi godkendt, at sætte nogle godkendte skilte op med ”Pas På Mig”.
Som med alle andre skilte er der regler for hvor dan er godkendt skilt skal se ud.

Vi har desværre opdaget at der er nogle der syntes at de skilte der er sat op, er ”kedelige” at se på og derfor malet dem – øv øv øv – det betyder at de ikke længer er lovlige at have opsat og dermed skal de pilles med eller sættes tilbage i den stand de er fra oprindelighed.
”Pas På Mig”. Skiltet er udført på en sådan måde at de er genkendelige og det skulle gerne have den effekt at bilister tænker over der er børn og sætter farten ned –
når et skilt bliver ændret tror bilister der ”bare” er et for sjovt skilt.

Det er det ikke – der er børn på vejen og der bliver kørt stærkt

Vi har nu købt nye skilte med et håb om de ikke bliver overmalet

med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 78 – Sommer og det at tage hensyn

Kære beboer i Pilegårds Vænge, nu nærmer sommeren sig og det betyder at der er mange mennesker i haverne.

Det betyder også larm – tag nu hensyn til dine naboer med det i foretager jer, om i hygger jer med boldspil, svømmebassin eller grill fest. Husk hvis i har hund – lad nu hver med at lade den stå i haven og gø – det er synd for hunden og jeres naboer

Ligeledes vil der kunne oplever at der er flere biler end der plejer

Biler skal holde på de områder er er til dette og ikke midt på vejen. Der er mange der har carporte eller lange indkørsler, gør det muligt for jeres besøgende at de benytter disse muligheder.

Der vil også i denne periode opleves at der er børn på kørebanen på sige vejene – tag nu hensyn – Det er godt for vores børe at lege med andre om det så er for at tegne med kridt på vejen.

Se link fra Kommunen : https://ishoj.dk/information-om-stoej

Go´Sommer

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 77 – Information

Velkommen til Nyhedsbrev 77

Som i nok ved nu, har der ikke været generalforsamling i år. Vi har fra bestyrelsen side fastholdt kontingentet på
de kr. 200,00. Vi ved der r nogle der syntes at vi samler til ”bunke”. Det er ikke vores mening.

Bestyrelsen har nogle ideer med vores formue – det skal vi nok komme med.

Vi har været i dialog md kommunen med flere emner – det har i måske set i vores referat – det arbejder vi vider med.

Vi er i løbende dialog med de ejendomsmæglere der sælger huse i PVG – vi har bede dem om, ikke af stille deres Til Salg skilte op ved vores indkørsel – ”Det ligner en skilte skov” Der er sendt billeder til dem og de er villige til at fjerne de skilte.

Vi er i gang med at finde ud af om det på et tidspunkt er muligt at samle os, på en eller anden måde – det vender vi tilbage med

HUSK at under sød det omkring fiber net mulighederne – se Link: tdc.dk/fiber
Der er rundsendt en brochure fra TDC NET

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 76 – Information om Generalforsamlingen

VIGTIG INFORMATION  TIL ALLE BEBOERE

Generalforsamlingen i April 2020  AFLYSES.

Orientering til foreninger omkring nedlukning i forbindelse med COVID-19 (coronavirus)

Statsminister Mette Frederiksen annoncerede en række nye tiltag i kampen for at dæmpe udbredelsen af coronavirus. Blandt andet blev det kraftigt anbefalet fra regeringens side, at alle frivillige foreninger indstiller indendørs aktiviteter.

Vi som grundejerforening vil i samme periode støtte op om bestræbelserne på at dæmpe udbredelse af smitten.
Derfor har bestyrelsen truffet denne beslutning med aflysning af vores generalforsamling.

De valg der skulle være afholdt, vil fortsætte for den næste periode – Det vil være som om de er genvalgt. De der er valgt til poster der måtte ønske ikke at være valgt, er fritaget. De pladser vil være vakante til næste valg.

Vores kontingent på kr. 200,00 vil være uændret til næste generalforsamling. Der vil i lighed med de foregående år, blive udsendt indbetalingskort.

Når alt dette er overstået vil vi vurdere om der skal afholdes en Generalforsamling eller vi vil vente til 2021.

Link til Regnskab 2019 GF Pilegården

Orientering fra Ishøj Kommune til foreninger vedr. nedlukning i forbindelse med coronavirus

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 75 – Information op til Jul

Velkommen til Nyhedsbrev 75

Hej Alle
Som nogen måske har set er der kommet en opslagstavle, der hvor den gamle Postkasse var monteret – fra bestyrelsens side vil vi prøve at kommer med lidt relevant information her.

I løbet af de næste par måneder vil der komme nogle nye skilte op med ”Pas På Mig”
Der er for at synliggøre at der er børn i området. Vi kan se at der er flere børn i området og det er vigtig at de bilister der er i området,  er opmærksomme på dette.

Inden længe er det jul og nytår og i den forbindelse skal vi alle være opmærksomme på hinanden og vores hjem. Når i er ude og går en tur, kik lidt rundt om der er noget unormalt.

Er der noget skal det anmeldes til politiet.


Fra bestyrelsen side vil vi gerne ønske alle en God Jul og et Godt Nytår

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 74 – Information om Hegnsloven

---

Hej

Vi har fra ejendomsmæglerfirmaet din-bolighandet fået en oversigt på hegnsloven.
Det er lagt på hjemmesiden både som en PDF fil og med et link til hjemmesiden.

Hegnsloven giver et godt overblik over hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.
din-bolighandel kan være behjælpelig på andre områder i forhold til jeres huse både køb og salg.
I kan bruge dette link: http://www.pilegaardsvaenge.dk/din-bolighandel-hegnsloven/

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 73 – Generalforsamling

---

Hej Alle

Husk der er GENERALFORSAMLING imorgen onsdag den 24. april 2018 kl. 18.30

på Vibeholmskolens i Festsalen

Der vil være flere punkter på dagsorden der kunne være meget interessante for jer alle,
bla. noget om Gigabit net – Dyrehold – Fortov g Vejbelægning.

Nu har i muligheden for at mødes jeres naboer elle andre i foreningen – i har muligheden for at fortælle hvad foreningen skal arbejde med.

Hvad er fremtiden ??

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen