Nyhedsbrev 82 – vedr. Generalforsamling 2021

Kære medlemmer,

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling skal i henhold til vedtægternes § 5 afholdes hvert år senest ved udgangen af april.

I denne uheldige situation vedr. Corona-virus og med de udmeldinger vores regering samt kommune er kommet med, har bestyrelsen besluttet at generalforsamlingen 2021 ikke bliver afholdt som den burde.

I lighed med sidste år bliver denne generalforsamling også ”afholdt” administrativt.
Dog vil vi sætte en dato på, hvis der er nogen der ønsker at bestyrelsen skal have nogle forslag at arbejde, men så er dette muligt.
Datoen er den 29. april 2021. Dvs. at information til medlemmerne skal være ude senest 3 uger før denne dato, senest den 8. april 2021.

Hvis nogen medlemmer ønsker at fremsende forslag til bestyrelsen, skal det gøres således at bestyrelsen har dette forslag senest den 15. april 2021

Bestyrelsen har besluttet at de valg der er fra sidste år fortsætter, men hvis der er nogen der ikke ønsker at fortsætte eller der er nogen der ønsker at indtræde i bestyrelsesarbejde, så gør vi plads til dette – kontakt bestyrelsen hvis der er nogen der er interesseret.
Kontakt Formand Peter Kanstrup eller sekretær Thomas Guldager

Go´Påske

Vi beder om forståelse for bestyrelsens beslutninger i forbindelse med udsættelsen af generalforsamlingen, og ønsker for jer alle, at I må komme godt igennem Covid-19 krisen.


Med venlig hilsen
på bestyrelses vegne
Formand, Peter Kanstrup