Nyhedsbrev 79 – Information om Parkering, Sne, skilte m.m

Kærer Grundejer

Der kommer flere og flere biler i vores forening, det betyder også ar der er mange der må holde ude på vejen foran deres huse. Det er der masser mulighed for mange steder, men nogle steder er der ikke de samme ”båse” man kan parkere i og så er der nogen der holder uden på de bede der er – det betyder at man holder ude på gaden.

Vi kommer ind i en tid der måske giver sne og så skal der ryddes sen med kommunen store maskiner. Det bliver svært når der er nogen der holder ude på gaden.
Man skal holde sin egen bil enten i sin indkørsel eller foran sit eget hus – ikke foran andre huse

Ligeledes omkring lastbiler – her er reglerne for dem
ISHØJ KOMMUNE Teknisk Forvaltning

Parkering af lastbiler over 3500 kg, samt campingvogne m.m.
Det er alene tilladt at parkere lastbiler over 3500 kg campingvogne m.m. natten over på de afmærkede pladser ved Broenge (2 stk.) Vejleåvej (ca. 20 stk.) og Industriskellet (1 stk.).

§ 1 Køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg, påhængskøretøjer (herunder campingvogne), motorredskaber og traktorer må i tidsrummet kl. 19.00 – 07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning. Stk. 2 Uanset stk. 1 må påhængskøretøjer (herunder campingvogne) med tilladt totalvægt på højst 2000 kg dog parkeres i indtil 24 timer, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.
§ 2 Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse kan der pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121.
§ 3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. januar 2007.
Samtidig ophæves parkeringsbekendtgørelse af den 1. december 2002.
Ishøj Kommune, den 31. januar 2007

SIKRINGSNETTET
Det intelligente alarmsystem giver mulighed for en individuel opbygning af alarmsikring i huset, samtidig med at det giver mulighed for en effektiv naboovervågning.
Der kan etableres et alarmsystem ved hjælp af dørkontakter, Pir-detektorer (Passiv Infrarød sensor) eller andre former for alarmkontakter.
Systemet kan suppleres med diskret placerede kontakter for nødkald ved overfald.

Har man allerede et alarmsystem, kan man anvende det eksisterende system, hvis der i dette alarmsystem er en kontaktudgang.
Hvor andre alarmsystemer ringer op til en række telefonnumre, alarmerer dette intelligente system øjeblikkeligt alle de naboer, eller de der indgår i den fastlagte gruppe.
Sikkerheden er baseret på, at der indenfor den enkelte gruppe af husstande o.l. er en indbyrdes forståelse for hurtigt at reagere når alarmen går og ikke mindst er forståelse og respekt for situationer, hvor et medlem af kredsen har udløst en fejlalarm.
Systemet er Web-baseret, hvorfor der ikke kræves kabling udenfor ejendommen.

OBS. Udover etableringsomkostninger vil der være et mindre årligt gebyr.

Systemet er Web-baseret og kræver tilslutning til ejendommens internet.
Net opkoblingen sker enten via eksisterende router eller switch eller ved ny installation af samme.
Ved denne opkobling behøver Pc’er ikke at være tændt for at alarmsystemet kan fungere. Det eneste der kræves er, at routeren/switchen er tændt.
Ud over alarmering af naboer, har systemet mulighed for at sende en SMS-besked til en udvalgt personkreds.
Den hurtige responstid, fra en alarm aktiveres til naboerne bliver adviseret, sikrer at tyve/overfaldsfolk ikke har tid og mulighed for at slippe væk.

http://www.sikringsnettet.dk/

 

Vedr. regler for snerydning
Hvornår skal du rydde sne?

Som privat grundejer er det dit ansvar at stå for snerydningen ved din grund. Dette gælder også, hvis du som virksomhed ejer en grund. Snerydningen skal sikre, at postbud, skraldemand og andre besøgende kan komme til og fra din bolig uden fare for at falde eller på anden måde komme til skade grundet sneen.
Som privat grundejer er det dit ansvar at stå for snerydningen ved din grund. Dette gælder også, hvis du som virksomhed ejer en grund. Snerydningen skal sikre, at postbud, skraldemand og andre besøgende kan komme til og fra din bolig uden fare for at falde eller på anden måde komme til skade grundet sneen.

Som grundejer skal du sørge for at rydde sne samt salte eller gruse ved:
– Fortov
– Indkørsel
– Havegang
– På Trappe foran huset
– Andre fælles færdselsarealer

Grundejerens forpligtelse til at rydde sne samt salte og gruse fortov gælder maksimalt 10 meter ud fra ejendommens skel og kun for fortov eller sti, der ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. Det betyder f.eks., at hvis du ejer en hjørneejendom, er du ansvarlig for fortovet eller stien på begge sider af hjørnet. Du vil derimod ikke være ansvarlig for eventuelt fortov eller sti, der ligger bag ejendommen, fordi du ikke har direkte adgang dertil (medmindre du f.eks. har en låge, der giver adgang).
Det er også din opgave at fjerne sne volde, der kommer, når kommunen rydder kørebaner og cykelstier for sne, hvis sne voldene spærrer indkørslen eller forhindrer opkørsel på cykelstien. Du skal også sørge for, at afløbsbrøndenes riste er ryddet for sne
https://ishoj.dk/snerydning-og-vintervedligeholdelse-boligejerhttp://www.pilegaardsvaenge.dk/kommunal info

SÆT HASTIGHEDEN NED.

Vi har stadig for høj hastighed i vores vænge og det er desværre ikke kun besøgende der ikke kan finde ud af sætte farten ned.

I den forbindelse fik vi godkendt, at sætte nogle godkendte skilte op med ”Pas På Mig”.
Som med alle andre skilte er der regler for hvor dan er godkendt skilt skal se ud.

Vi har desværre opdaget at der er nogle der syntes at de skilte der er sat op, er ”kedelige” at se på og derfor malet dem – øv øv øv – det betyder at de ikke længer er lovlige at have opsat og dermed skal de pilles med eller sættes tilbage i den stand de er fra oprindelighed.
”Pas På Mig”. Skiltet er udført på en sådan måde at de er genkendelige og det skulle gerne have den effekt at bilister tænker over der er børn og sætter farten ned –
når et skilt bliver ændret tror bilister der ”bare” er et for sjovt skilt.

Det er det ikke – der er børn på vejen og der bliver kørt stærkt

Vi har nu købt nye skilte med et håb om de ikke bliver overmalet

med venlig hilsen
Bestyrelsen