Nyhedsbrev 65 – Fællesmøde om Fællesantenne

---

Grundejerforeningerne Ørnekærgård – Vibeholms Vænge – Pilegården

Inviterer til fælles medlemsmøde om Ishøj Kommunes aftale om fællesantenne
Ishøj Kommune har indgået en ny aftale med Kabelplus om drift af fællesantenne.
Kommunen og Kabelplus har tilbudt at orientere nærmere om de ændringer aftalen medfører ved møder i lokale beboerforeninger.

I et samarbejde mellem Grundejerforeningen Pilegården, Grundejerforeningen Vibeholms Vænge og Grundejerforeningen Ørnekærgård indbyder vi derfor alle beboere i de tre ”vænger” til informationsmøde

Onsdag d. 17. maj 2017 kl. 19:30 – 22:00 i Vibeholmskolens Festsal

På mødet vil repræsentanter for Ishøj Kommune og Kabelplus fortælle om de ændringer, som den nye aftale medfører og I får mulighed for at stille spørgsmål.

Vi beklager det korte varsel, men i bestyrelserne for de tre grundejerforeninger har vi gjort alt, hvad der er muligt for at få mødet afholdt så hurtigt som muligt.

Vi opfordrer alle interesserede beboere til at møde op for at høre nærmere om den nye aftale om Ishøj Fællesantenne.

Har du et spørgsmål du ønsker uddybet på mødet, kan du på forhånd sende det til bestyrelsen for din grundejerforening. Vi skal have det senest søndag 14.maj 17.00

Ved mødet vil grundejerforeningerne byde på en øl eller vand.

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen