Nyhedsbrev 07 – Alarmsystem.

Medlemsorientering

Der har i de sidste 18 år været etableret et fælles alarmsystem for 8 parceller i grundejerforeningen i Ørnekærs Vænge.
Som jeg har oplyst på sidste generalforsamling har jeg taget skridt til, at systemet kunne udbygges, så det kunne omfatte både Vibeholms Vænget, Ørnekærs Vænge og Pilegårds Vænge.
Vores medlem Benny Strand, har udviklet systemet, så det nu skulle være muligt at blive tilkoblet. Vi har selvfølgelig planer om, at alle skal have mulighed for at overværer en demonstration.

I alarmsystemet er de udvalgte parceller koblet sammen i et nedgravet kredsløb således, at der ved indbrud i et af husene automatisk afgives alarm til øvrige huse.
Dette system har som anført været i drift i 18 år og har til fulde bevist sin effektivitet ved at forhindre tyve i at slippe af sted med værdier i forbindelse med et indbrud.

Den teknologiske udvikling har gjort, at et sådant alarmsystem nu er udviklet til at kunne dække et større område, uden at det er nødvendigt at nedgrave kabler mellem de tilsluttede ejendomme.
De tilsluttede ejendomme inddeles i grupper ud fra et logisk tilhørsforhold. Et eksempel herpå kunne være den ene halvdel af en vej (ca. 10 parceller).
Ved indbrud i en ejendom afgives alarm til de øvrige ejendomme, der er tilsluttet gruppen.
Alarmen gives såvel indvendigt som udvendigt, således at man ikke er afhængig af indendørs sysler eller havearbejde.

Systemet indeholder en del optioner. Man kan have en alarmkreds når man er ude af huset, samt en alarmkreds, der er aktiv om natten.
Systemet giver endda mulighed for nødkald via en diskret placeret trykalarm i huset.

For nærværende er systemet opbygget således, at det skal tilsluttes en router i forbindelse med huset internet samt forsyning via stikkontakt.
En boks med display kan eksempelvis placeres i bryggers hvorfor der skal trækkes et netkabel fra denne frem til husets router.

Prisen er Ikke endelig fastlagt, men den bliver attraktiv, også set i relation til øvrige alarmsystemer.

Hvor andre alarmsystemer ringer op til en række telefonnumre, alarmerer dette system øjeblikkeligt alle naboer eller de, der indgår i den fastlagte gruppe.
I øjeblikket pågår der noget arbejde med den endelige finish af kontrolboksen. Det forventes, at systemet vil kunne etableres inden ”tyveknægtene får juletravlt”.

Hvis en større gruppe af parceller ønsker at starte op samlet, kan vi eventuelt lave en demo.
Til oplysning vil systemet også kunne blive implementeret Pilegårds Vænge og Vibeholms Vænge.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen