Nyhedsbrev 63 – Generalforsamling

Så er der indbydelse til Generalforsamling.

Den er blevet runddelt den 31. marts, men hvis den er blevet væk er den at finde på hjemmesiden

Tirsdag den 25. april 2017 kl. 18.30, Vibeholmskolens Festsal

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 62 – Vedr. parkering på stamvej

Ser nyhedsbrevet forkert ud? Vis nyhedsbrevet i din browser.

Der er mange der har lagt mærke til at der holder biler parkeret på vores stamvej helt oppe ved indkørslen til Pilegårds Vænge. Det er “biler ” der høre til i Gadekæret. Det har været til stor irritation for alle dem der skal ind og ud af Pilegårds Vænge, samt at det ødelægger vores græsrabbat.

Vi har fra bestyrelsen side taget kontakt til kommunen og efter samtale med kommunen vil der blive etableret parkerings- og standsningsforbud, som er godkendt af politiet, på vores indkørsel fra Parkvej til stamvejen. Dette vil ske i løbet af 4-5 uger. Det er politiet der håndhæver forbuddet og de skal kontaktes, hvis dette ikke overholdes.

Vi håber at det er med til at vores hovedindkørsel forbliver “parkerings” fri.

 

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 61 – Nye datoer for Affald

---

Husk der er blevet rundsendt et brev Ishøj Kommune vedr. nye datoer for tømming af vores affalds beholdere.
I kan se det på hjemmesiden: https://selvbetjening.vestfor.dk

Der er en meget god og forståelig oversigt på Vestforbrændingen hjemmeside.

Hvis I går ind på https://selvbetjening.vestfor.dk og indtaster jeres kommune og jeres vejnavn samt husnummer, så kommer der en kalender over de datoer der bliver hentet alle typer affald resten af året.

Der er muligt at printe fra denne side hos Vestforbrændingen.

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 60 – Affaldsordning / Tømmedage

---

Der har været en del forespørgsler på affaldsordningen.

Hvilke dage bliver der tømt, har vi fået ny dage ??
Hvornår bliver de forskellige containere tømt, det er ikke til at finde ud af og den der SMS ordning virker ikke. Hvor kan vi få noget at vide om ”tømmedatoer”.

Der er en meget god og forståelig oversigt på Vestforbrændingen hjemmeside.

Hvis I går ind på https://selvbetjening.vestfor.dk og indtaster jeres kommune og jeres vejnavn samt husnummer, så kommer der en kalender over de datoer der bliver hentet alle typer affald resten af året.

Der er ligeledes et link på siden til næste år 2017 de 3 første kvartal.

Der er muligt at printe fra denne side hos Vestforbrændingen.

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 59 – Beskæring af beplantning og Snerydning

 

Nyhedsbrev fra Grundejerforeningen Pilegården

---

Vi nærmer os en tid, hvor tærer og buske fra vores haver kan været vokset sig store og går ud over vores skel – det er jeres pligt som grundejer at sørge for at det er muligt at gå på fortov og veje uden at blive forhindret i det af buske og tærer

I Ishøj Kommune er der nogle regler der skal overholdes, se dette link:

http://www.ishoj.dk/besk-ring-af-beplantning-langs-veje-og-stier

 

Om ikke så langt til vil der måske komme sne – det er ligeledes jeres pligt som grundejer at sørge for at jeres fortove bliver ryddet, se link:

http://www.ishoj.dk/snerydning-og-vintervedligeholdelse-boligejer

 

I kan lige læse Vinterregulativet fra Ishøj Kommune
http://www.ishoj.dk/sites/default/files/files/boligogflytning/ejerbolig/Vinterregulativ.pdf

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 58 – Affaldsordning

Nyhedsbrev fra Grundejerforeningen Pilegården

---

Der har været dialog mellem bestyrelsen, Vestforbrændingen og Ishøj kommune
omkring affaldsordningen i Pilegårds Vænge. Det er ikke alle der er med, rækkehuse, dobbelthuse og kædevillaer er ikke med i første omgang

Her er hvad vi har fået besked fra Vestforbrændingen.

“De adresser du nævner i din mail kommer alle sammen med i 2.etape, som bliver kørt i starten af august 2016. De vil alle få leveret 3x2kammer beholdere, en rød miljøsboks, en biospand samt bioposer. De skal selvfølgelig også kunne sortere deres afflad, som resten af grundejerforening gør J

Der vil komme et brev ud til disse adresser i løbet af ugen hvor der vil stå mere information om de nye beholdere.”

Med venlig hilsen 
Daniel Lynge Hansen
Konsulent

 

Her er noget af det spørgsmål der er stillet

“Bestyrelsen for Grundejerforeninmgen Pilegården i Ishøj

Det er Pilegårds Vænge der er mellem Vibeholmskolen og Ishøj stationsvej

I forbindelse med den nye affaldsordning er der to rækker huse der ikke har fået de 3 beholder der skal til denne ordning.

Det er fra nr. 1-17, 2-12, 124-138, 185B-193

Der er 2x rækkehuse – når jeg læser jeres folder på hjemmeside (http://www.ishoj-affald.dk/173) er der skrevet at de huse der er plads til 3 container vil være med i ordnimngen.

Der er ingen fra Kommunen eller Vestforbrændingen der har kontaktet mig for at høre om jeg har plads – jeg har talt med mange af de naboer jeg har og de har lige ledes ikke hørt noget.

Jeg kan godt se at de huse der er i strandsgårdeparken og i gadekæret har nogle udfordringer min i Pilegårds Vænge er de ikke tilstede – der er da kun hvis i skaber dem

Jeg kan på ingen af jeres hjemmesider se at vi ikke skulle være en del af denne ordning.

Med venlig hilsen
Thomas Guldager
Pilegårds Vænge 193

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 58 – Referat fra Extraordinær generalforsamling

Nyhedsbrev fra Grundejerforeningen Pilegården

---

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Pilegården

Valg af formand

Det kneb med forslag til formand, men Christen Kock (187) accepterede at stille op som formand.

Christen Kock blev enstemmigt valg. Stort tillykke til Christen

Se bestyrelses sammensætningen på vores hjemmeside

 

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 57 – Nyt udseende på Nyhedsbrevet

Der er nyt udseende på nyhedsbrevet når det sendes på mail.

Den er tilpasset til mobiltelefon, tablet og PC

Ser nyhedsbrevet forkert ud? Vis nyhedsbrevet i din browser.

Nyhedsbrev fra Grundejerforeningen Pilegården

---

START HER

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Afmeld – Rediger din tilmelding

Nyhedsbrev 56 – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling:

Da vi på vores ordinære generalforsamling ikke fik valgt en formand og der ifølge vores vedtægter skal vælges en formand – Indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling.

25.maj 2016 kl. 19.00 i Festsalen på Vibeholmskolen

 

Dagsorden vil være:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmeudvalg
  3. Valg af formand

vel mødt, Betyrelsen

PS: Der er ingen servering-

En opfordring om, at snakke med naboer, genboer og andre bekendte og ubekendte på vejen om at stille op til formandsposten.

Hent indkaldelsen her: Invitation til GF 2016 ekstraordinær

 

Nyhedsbrev 55 – Referat fra Generalforsamling

Så er referatet fra generalforsamlingen færdig og der er ligeledes indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.
Der kune ikkke på vores ordinære generalforsamling findes en formand og da der er direikte valg må der indkaldes til en ny.

Her er lidt fra generalforsamlingen:

Beretning for 2015

Så skriver vi 2016 og holder igen generalforsamling, vi har ligget lidt stille det forgangne år.
Lidt har vi dog fået ordnet i årets løb. Der har været nogle grimme huller i vejen som vi har fået kommunen til at lappe, det kan dog undre mig lidt, at det er nødvendigt at ringe til kommunen, når Park og Vej dagligt bruger vejene.

Vi har langt om længe, efter at have rykket kommunen i flere år, fået kommunen ud og kikke på kloakken ved nr. 22. Et par dage før, rendte Benny Strand og jeg rundt og ledte efter riste med en metalsøger, lidt sjovt da vi begyndte at grave, en enkelt borger stoppede op, og jeg fortalte vi ledte efter nogle nye guldhorn, vi fandt dog kun et knækket vejskilt, men det lykkedes os da at finde et par tildækkede riste,  og efterfølgende var kommunen ude og kikke sammen med Benny, Poul-Erik og Finn, så må vi se om der sker yderligt vi er jo tålmodige.

Der er i årets løb blevet rettet op på nogle flere fliser, men der er stadig langt igen, men der sker dog noget hen ad vejen. Den lille græsplet ud for nr. 71 er langt om længe blevet flisebelagt, det har kostet kamp, men når vi vinder krigen til slut, er det jo det hele værd.
Vi har fået fjernet buskene i den ”rigtige” ende af Pilegårds Vænge, jeg ved ikke om I kan huske, at kommunen sidst gang havde fået vendt kortet på hovedet, så buskene var blevet fjernet ned i enden med de lave nr.

Vi er blevet inviteret til et møde om støj fra motorvejen, og her har vi sendt 4 repræsentanter fra vores Grundejerforening.

Ja og så slutter jeg som formand. Når det begynder ikke at være sjovt mere, så skal man stoppe, og det er så det jeg gør. Jeg har nu været formand i flere perioder, og der trænger til at komme nye kræfter til med nye ideer, heldigvis fortsætter flertallet i bestyrelsen og da de er ”erfarne rotter” vil den nye formand og bestyrelsesmedlem få alt den opbakning som de kan ønske, så jeg vil sige held og lykke fremover, det har været sjovt, og jeg har lært en masse søde menneske at kende.

Jeg vil takke bestyrelsen for godt samarbejde og nogle sjove timer.

Herefter gik vi over til valg.

Det hele kan læses på hjemmesiden under Generalforsamling

mvh
Bestyrelsen