Nyhedsbrev 77 – Information

Velkommen til Nyhedsbrev 77

Som i nok ved nu, har der ikke været generalforsamling i år. Vi har fra bestyrelsen side fastholdt kontingentet på
de kr. 200,00. Vi ved der r nogle der syntes at vi samler til ”bunke”. Det er ikke vores mening.

Bestyrelsen har nogle ideer med vores formue – det skal vi nok komme med.

Vi har været i dialog md kommunen med flere emner – det har i måske set i vores referat – det arbejder vi vider med.

Vi er i løbende dialog med de ejendomsmæglere der sælger huse i PVG – vi har bede dem om, ikke af stille deres Til Salg skilte op ved vores indkørsel – ”Det ligner en skilte skov” Der er sendt billeder til dem og de er villige til at fjerne de skilte.

Vi er i gang med at finde ud af om det på et tidspunkt er muligt at samle os, på en eller anden måde – det vender vi tilbage med

HUSK at under sød det omkring fiber net mulighederne – se Link: tdc.dk/fiber
Der er rundsendt en brochure fra TDC NET

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 76 – Information om Generalforsamlingen

VIGTIG INFORMATION  TIL ALLE BEBOERE

Generalforsamlingen i April 2020  AFLYSES.

Orientering til foreninger omkring nedlukning i forbindelse med COVID-19 (coronavirus)

Statsminister Mette Frederiksen annoncerede en række nye tiltag i kampen for at dæmpe udbredelsen af coronavirus. Blandt andet blev det kraftigt anbefalet fra regeringens side, at alle frivillige foreninger indstiller indendørs aktiviteter.

Vi som grundejerforening vil i samme periode støtte op om bestræbelserne på at dæmpe udbredelse af smitten.
Derfor har bestyrelsen truffet denne beslutning med aflysning af vores generalforsamling.

De valg der skulle være afholdt, vil fortsætte for den næste periode – Det vil være som om de er genvalgt. De der er valgt til poster der måtte ønske ikke at være valgt, er fritaget. De pladser vil være vakante til næste valg.

Vores kontingent på kr. 200,00 vil være uændret til næste generalforsamling. Der vil i lighed med de foregående år, blive udsendt indbetalingskort.

Når alt dette er overstået vil vi vurdere om der skal afholdes en Generalforsamling eller vi vil vente til 2021.

Link til Regnskab 2019 GF Pilegården

Orientering fra Ishøj Kommune til foreninger vedr. nedlukning i forbindelse med coronavirus

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 75 – Information op til Jul

Velkommen til Nyhedsbrev 75

Hej Alle
Som nogen måske har set er der kommet en opslagstavle, der hvor den gamle Postkasse var monteret – fra bestyrelsens side vil vi prøve at kommer med lidt relevant information her.

I løbet af de næste par måneder vil der komme nogle nye skilte op med ”Pas På Mig”
Der er for at synliggøre at der er børn i området. Vi kan se at der er flere børn i området og det er vigtig at de bilister der er i området,  er opmærksomme på dette.

Inden længe er det jul og nytår og i den forbindelse skal vi alle være opmærksomme på hinanden og vores hjem. Når i er ude og går en tur, kik lidt rundt om der er noget unormalt.

Er der noget skal det anmeldes til politiet.


Fra bestyrelsen side vil vi gerne ønske alle en God Jul og et Godt Nytår

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 74 – Information om Hegnsloven

---

Hej

Vi har fra ejendomsmæglerfirmaet din-bolighandet fået en oversigt på hegnsloven.
Det er lagt på hjemmesiden både som en PDF fil og med et link til hjemmesiden.

Hegnsloven giver et godt overblik over hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.
din-bolighandel kan være behjælpelig på andre områder i forhold til jeres huse både køb og salg.
I kan bruge dette link: http://www.pilegaardsvaenge.dk/din-bolighandel-hegnsloven/

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 73 – Generalforsamling

---

Hej Alle

Husk der er GENERALFORSAMLING imorgen onsdag den 24. april 2018 kl. 18.30

på Vibeholmskolens i Festsalen

Der vil være flere punkter på dagsorden der kunne være meget interessante for jer alle,
bla. noget om Gigabit net – Dyrehold – Fortov g Vejbelægning.

Nu har i muligheden for at mødes jeres naboer elle andre i foreningen – i har muligheden for at fortælle hvad foreningen skal arbejde med.

Hvad er fremtiden ??

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 72 – Glædelig jul og Godt Nytår

Hej Alle samme

Efter vores store jubilæums fest har det været lidt stille her i foreningen. Lige nu arbejdes på at se om det er muligt med en anden udbyder til de enkle parceller i forhold til Kabel Plus. Nu skal i huske at vi er ikke en antenneforening så derfor er der hver enkel parcel der er medlem – i høre noget når der er noget.
Der er lift asfalt der er repareret – huller her og der.

Fra bestyrelsen side skal der lyde:

Glædelig jul og Godt Nytår

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.

Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 71 – Jubilæumsfest 50 år reminder

Vores borgmester Ole Bjørstorp kommer forbi til vores jubilæumsfest

Lørdag den 1. september 2018 kl. 13:00-21:00

Sted: Vibeholmskolens græsplæne/fodboldbane

HUSK AT TILMELDE JER

Der er omdelt en invitation til alle husstande

Der vil være hoppeborge, popcorn, slush ice, is til børnene, kaffe/te, kagekonkurrence, drikkevarer (øl, sodavand, vin), mad (pølser, brød, diverse udvalg af kød (med og uden svin) og salater), lotteri med flotte præmier, taler m.m.
Der bliver plads til hygge blandt naboerne. Måske møder dine børn nye legekammerater. Måske får du hilst på nogle af beboerne i Pilegårds Vænge, som du ikke har hilst på før.

Vi har et stort telt at sidde i. Så er der både skygge, og læ for vejret.

Da alle har bidraget med betaling i løbet af de sidste fem år, er det GRATIS at deltage
for beboerne i Pilegårds Vænge.

Venligst giv en tilbagemelding uanset om I kommer eller ej.

Se mere på hjemmesiden

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.

Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 70 – Jubilæumsfest 50 år

Gf. Pilegården fylder 50 år – Vi inviterer til fest
Lørdag den 1. september 2018 kl. 13:00-21:00
Sted: Vibeholmskolens græsplæne/fodboldbane

Der er omdelt en invitation til alle husstande

Der vil være hoppeborge, popcorn, slush ice, is til børnene, kaffe/te, kagekonkurrence, drikkevarer (øl, sodavand, vin), mad (pølser, brød, diverse udvalg af kød (med og uden svin) og salater), lotteri med flotte præmier, taler m.m.
Der bliver plads til hygge blandt naboerne. Måske møder dine børn nye legekammerater. Måske får du hilst på nogle af beboerne i Pilegårds Vænge, som du ikke har hilst på før.

Vi har et stort telt at sidde i. Så er der både skygge, og læ for vejret.

Da alle har bidraget med betaling i løbet af de sidste fem år, er det GRATIS at deltage
for beboerne i Pilegårds Vænge.

Venligst giv en tilbagemelding uanset om I kommer eller ej.

Se mere på hjemmesiden

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.

Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 69 – Valg til Brugerråd Fællesantenne

Mødereferat – Valgmøde til brugerråd for Ishøj Fællesantenne
Det vad den 12. juni 2018, kl. 17:00 – 18:00 – Ishøj Rådhus
Formålet med mødet var at vælge de 11 repræsentanter, der skal udgøre brugerrådet for Ishøj Fællesantenne.
Der var valg i kategorierne, Almene boliger, Musvitten og Baldershus, Landsbylaug og fritstående bygninger samt Rækkehuse til samlet 6 pladser.
I de øvrige kategorier var antallet af opstillede kandidater lig antallet af pladser i brugerrådet, hvorfor de opstillede kandidater var valgt uden kampvalg.
Der blev afgivet 18 stemmer i første runde, og 14 i anden runde afstemning.
Grundet stemmelighed afholdtes en anden stemmerunde og grundet fortsat stemmelighed herefter lodtrækning i kategorien  Almene boliger, Musvitten og Baldershus´.
Følgende 11 medlemmer er valgt til brugerrådet:
Almene boliger
Wagn Jensen, Vejleåparken
Klaus Henningsen, Vejleåparken
Bo Hørbye, Musvitten
Rækkehuse
Bjarne Børgesen, Grf. Strandgårdsparken
Martin Guldager, Grf. Strandlunden
Landsbylaug og fritstående bygninger
Henrik Kjølberg, Grf. Ørnekærgård
Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug
Thomas Brokmann, Grf. Landsbyen
Etageboliger
Jørgen Ole Mortensen, Abf. Centerparken
Kim Badawey, E/F. Gildbroterrasserne
Ældre- og Plejeboliger
John Christensen, Torsbo bruger- og pårørenderåd

Opsamling og videre proces Økonomi- og Planudvalget orienteres om valgresultatet den 25. juni. Første møde i brugerrådet afholdes i august.

Vores grundejerforening er godt reprænsenteret ved Henrik Kjølberg fra Grf. Ørnekærgård. Har er i deres bestyrelse.

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.

Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 68 – (Person) Databeskyttelsesloven

---

Hej Alle

(Person) Databeskyttelsesloven – også benævnt GDPR

GDPR – General Data Protection Regulatio

Der er kommet nye EU-regler om behandling af persondata.
De nye regler træder i kraft den 25. maj 2018.

Formålet er at beskytte dig som privatperson og dine data endnu bedre når foreninger og virksomheder håndterer oplysninger.

I Grundejerforeningen Pilegården anvender vi det, man kalder ”ikke-personfølsomme” oplysninger for at kunne sende dig informationer fra Grundejerforeningen.

På hjemmesiden er der nogle ændringer så “loven” overholdes feks. er der overstregning på underskrifter på vores regnskaber, så det ikke er muligt at kopier dette.
Der er “kun” telefonnummer på de bestyrelsesmedlemmer der ønsker dette.

På hjemmesiden under “vedtægter” er der et underpunkt med GDPR – i kan læse mere her.

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen