Nyhedsbrev 71 – Jubilæumsfest 50 år reminder

Vores borgmester Ole Bjørstorp kommer forbi til vores jubilæumsfest

Lørdag den 1. september 2018 kl. 13:00-21:00

Sted: Vibeholmskolens græsplæne/fodboldbane

HUSK AT TILMELDE JER

Der er omdelt en invitation til alle husstande

Der vil være hoppeborge, popcorn, slush ice, is til børnene, kaffe/te, kagekonkurrence, drikkevarer (øl, sodavand, vin), mad (pølser, brød, diverse udvalg af kød (med og uden svin) og salater), lotteri med flotte præmier, taler m.m.
Der bliver plads til hygge blandt naboerne. Måske møder dine børn nye legekammerater. Måske får du hilst på nogle af beboerne i Pilegårds Vænge, som du ikke har hilst på før.

Vi har et stort telt at sidde i. Så er der både skygge, og læ for vejret.

Da alle har bidraget med betaling i løbet af de sidste fem år, er det GRATIS at deltage
for beboerne i Pilegårds Vænge.

Venligst giv en tilbagemelding uanset om I kommer eller ej.

Se mere på hjemmesiden

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.

Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 70 – Jubilæumsfest 50 år

Gf. Pilegården fylder 50 år – Vi inviterer til fest
Lørdag den 1. september 2018 kl. 13:00-21:00
Sted: Vibeholmskolens græsplæne/fodboldbane

Der er omdelt en invitation til alle husstande

Der vil være hoppeborge, popcorn, slush ice, is til børnene, kaffe/te, kagekonkurrence, drikkevarer (øl, sodavand, vin), mad (pølser, brød, diverse udvalg af kød (med og uden svin) og salater), lotteri med flotte præmier, taler m.m.
Der bliver plads til hygge blandt naboerne. Måske møder dine børn nye legekammerater. Måske får du hilst på nogle af beboerne i Pilegårds Vænge, som du ikke har hilst på før.

Vi har et stort telt at sidde i. Så er der både skygge, og læ for vejret.

Da alle har bidraget med betaling i løbet af de sidste fem år, er det GRATIS at deltage
for beboerne i Pilegårds Vænge.

Venligst giv en tilbagemelding uanset om I kommer eller ej.

Se mere på hjemmesiden

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.

Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 69 – Valg til Brugerråd Fællesantenne

Mødereferat – Valgmøde til brugerråd for Ishøj Fællesantenne
Det vad den 12. juni 2018, kl. 17:00 – 18:00 – Ishøj Rådhus
Formålet med mødet var at vælge de 11 repræsentanter, der skal udgøre brugerrådet for Ishøj Fællesantenne.
Der var valg i kategorierne, Almene boliger, Musvitten og Baldershus, Landsbylaug og fritstående bygninger samt Rækkehuse til samlet 6 pladser.
I de øvrige kategorier var antallet af opstillede kandidater lig antallet af pladser i brugerrådet, hvorfor de opstillede kandidater var valgt uden kampvalg.
Der blev afgivet 18 stemmer i første runde, og 14 i anden runde afstemning.
Grundet stemmelighed afholdtes en anden stemmerunde og grundet fortsat stemmelighed herefter lodtrækning i kategorien  Almene boliger, Musvitten og Baldershus´.
Følgende 11 medlemmer er valgt til brugerrådet:
Almene boliger
Wagn Jensen, Vejleåparken
Klaus Henningsen, Vejleåparken
Bo Hørbye, Musvitten
Rækkehuse
Bjarne Børgesen, Grf. Strandgårdsparken
Martin Guldager, Grf. Strandlunden
Landsbylaug og fritstående bygninger
Henrik Kjølberg, Grf. Ørnekærgård
Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug
Thomas Brokmann, Grf. Landsbyen
Etageboliger
Jørgen Ole Mortensen, Abf. Centerparken
Kim Badawey, E/F. Gildbroterrasserne
Ældre- og Plejeboliger
John Christensen, Torsbo bruger- og pårørenderåd

Opsamling og videre proces Økonomi- og Planudvalget orienteres om valgresultatet den 25. juni. Første møde i brugerrådet afholdes i august.

Vores grundejerforening er godt reprænsenteret ved Henrik Kjølberg fra Grf. Ørnekærgård. Har er i deres bestyrelse.

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.

Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 68 – (Person) Databeskyttelsesloven

---

Hej Alle

(Person) Databeskyttelsesloven – også benævnt GDPR

GDPR – General Data Protection Regulatio

Der er kommet nye EU-regler om behandling af persondata.
De nye regler træder i kraft den 25. maj 2018.

Formålet er at beskytte dig som privatperson og dine data endnu bedre når foreninger og virksomheder håndterer oplysninger.

I Grundejerforeningen Pilegården anvender vi det, man kalder ”ikke-personfølsomme” oplysninger for at kunne sende dig informationer fra Grundejerforeningen.

På hjemmesiden er der nogle ændringer så “loven” overholdes feks. er der overstregning på underskrifter på vores regnskaber, så det ikke er muligt at kopier dette.
Der er “kun” telefonnummer på de bestyrelsesmedlemmer der ønsker dette.

På hjemmesiden under “vedtægter” er der et underpunkt med GDPR – i kan læse mere her.

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 67 – Referat fra Generalforsamling 2018

---

Så er der delt et referat fra vores generalforsamling rundt her et lille uddrag:

Der blev på genralforsamlingen besluttet at vores jubilæum er en Familiefest, der skal afholdes i nærområdet.

Der var forslag om hjertestarter og internetudbyder

Læs mere i referatet

Vi har et stort Jubilæum den 11. september 2018 (50 år)
Vi modtager gerne forslag til jubilæet og frivillige til at gennemføre arrangementet.”

Der er også uddelt en “girokort” Husk at sætte jeres hus nummer på når i betaler
Det gør det meget nemmer for vores kasserer når det skal bogføres.

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 66 – Generalforsamling 2018

.

---

Hej Alle

Husk der er GENERALFORSAMLING onsdag den 18. april 2018 kl. 18.30

på Vibeholmskolens i Festsalen

Der vil være flere punkter på dagsorden der kunne være meget interessante for jer alle,
bla. skal bestyrelsen arbejde for ny internet/TV udbyder – skal der være en jubilæumsfest – skal foreningen “lukkes ned” hvis kontingentet sættes ned så bestyrelsen ikke kan arbejde.

Nu har i muligheden for at mødes jeres naboer elle andre i foreningen – i har muligheden for at fortælle hvad foreningen skal arbejde med.

Hvad er fremtiden ??

Vel mødt
Bestyrelsen

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 65 – Fællesmøde om Fællesantenne

---

Grundejerforeningerne Ørnekærgård – Vibeholms Vænge – Pilegården

Inviterer til fælles medlemsmøde om Ishøj Kommunes aftale om fællesantenne
Ishøj Kommune har indgået en ny aftale med Kabelplus om drift af fællesantenne.
Kommunen og Kabelplus har tilbudt at orientere nærmere om de ændringer aftalen medfører ved møder i lokale beboerforeninger.

I et samarbejde mellem Grundejerforeningen Pilegården, Grundejerforeningen Vibeholms Vænge og Grundejerforeningen Ørnekærgård indbyder vi derfor alle beboere i de tre ”vænger” til informationsmøde

Onsdag d. 17. maj 2017 kl. 19:30 – 22:00 i Vibeholmskolens Festsal

På mødet vil repræsentanter for Ishøj Kommune og Kabelplus fortælle om de ændringer, som den nye aftale medfører og I får mulighed for at stille spørgsmål.

Vi beklager det korte varsel, men i bestyrelserne for de tre grundejerforeninger har vi gjort alt, hvad der er muligt for at få mødet afholdt så hurtigt som muligt.

Vi opfordrer alle interesserede beboere til at møde op for at høre nærmere om den nye aftale om Ishøj Fællesantenne.

Har du et spørgsmål du ønsker uddybet på mødet, kan du på forhånd sende det til bestyrelsen for din grundejerforening. Vi skal have det senest søndag 14.maj 17.00

Ved mødet vil grundejerforeningerne byde på en øl eller vand.

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 64 – Referat fra Generalforsamling

---

Så er der delt et referat fra vores generalforsamling rundt her et lille uddrag:

“Bestyrelsen har rettet nogle få henvendelser til kommunen om huller i vejene. Disse er hurtigt repareret.

Der er dog allerede nye huller – Det er et område bestyrelsen hele tiden arbejder på.

Grundet for få parkeringspladser i ”den gule by” har vi fået problemet flyttet til indkørselsvejen i vores grundejerforening. Parceller ud til indkørselsvejen har ikke været glade og bestyrelsens henvendelse til kommune har efter ca. 5 uger resulteret i parkeringsforbud.  Der er vist kun en enkelt parcel, som ikke er tilfreds med løsningen.

De fleste har nok læst om mulige løsninger på støjproblemer fra motorvejen i vores lokalaviser. Kommunen varetager problemet og vi er begrænset til kun at kommentere resultatet.

Thomas gennemgik informationen fra mødet med kommunen vedr. fællesantennen.
Det er oplyst at der kommer information ud fra kommunen,

Vi har et stort Jubilæum den 11. september 2018 (50 år)
Vi modtager gerne forslag til jubilæet og frivillige til at gennemføre arrangementet.”

Der er også uddelt en “girokort” Husk at sætte jeres hus nummer på når i betaler
Det gør det meget nemmer for vores kasserer når det skal bogføres.

---

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 63 – Generalforsamling

Så er der indbydelse til Generalforsamling.

Den er blevet runddelt den 31. marts, men hvis den er blevet væk er den at finde på hjemmesiden

Tirsdag den 25. april 2017 kl. 18.30, Vibeholmskolens Festsal

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen

Nyhedsbrev 62 – Vedr. parkering på stamvej

Ser nyhedsbrevet forkert ud? Vis nyhedsbrevet i din browser.

Der er mange der har lagt mærke til at der holder biler parkeret på vores stamvej helt oppe ved indkørslen til Pilegårds Vænge. Det er “biler ” der høre til i Gadekæret. Det har været til stor irritation for alle dem der skal ind og ud af Pilegårds Vænge, samt at det ødelægger vores græsrabbat.

Vi har fra bestyrelsen side taget kontakt til kommunen og efter samtale med kommunen vil der blive etableret parkerings- og standsningsforbud, som er godkendt af politiet, på vores indkørsel fra Parkvej til stamvejen. Dette vil ske i løbet af 4-5 uger. Det er politiet der håndhæver forbuddet og de skal kontaktes, hvis dette ikke overholdes.

Vi håber at det er med til at vores hovedindkørsel forbliver “parkerings” fri.

 

Vi vil fra bestyrelsens side, sende nyhedsbreve ud i det omfang der er behov for dette.
Vi skriver ikke så meget her, men henviser til hjemmesiden: www.pilegaardsvaenge.dk

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen