Kontingent

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for det indeværende år, og kontingentet skal være indbetalt senest 31. maj samme år.

Kontingentet er for år 2020 er –  200,00 kr. pr år 

Såfremt kontingentet ikke er indbetalt rettidigt, sker en påmindelse. Ved yderligere rykkere, pålægges der et administrationsgebyr pr. gang.
Administrationsgebyrets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Administrationsgebyrets er for år 2020 er – 50,00 kr pr. gang

Enhver ny ejer af en parcel indtræder i den tidligere ejers forpligtelser, herunder evt. restance, og rettigheder overfor grundejer­foreningen.

med venlig hilsen
Bestyrelsen