Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLING 2020 !!

Information v/ formanden:

Med baggrund i denne uheldige situation vedr. Coronavirus og med de udmeldinger vores regering samt kommune, har bestyrelsen besluttet at generalforsamlingen 2020 ikke bliver afholdt.

Når vi ser tilbage på de mange generalforsamlinger der har været afholdt igennem tiderne, ser vi ikke den har været et tilløbsstykke til at melde sig til bestyrelsesarbejde eller vælte bestyrelsen. Så derfor ser den nuværende bestyrtelse ikke de store problemstillinger i at aflyse generalforsamlingen.

Vi ved godt hvad der står i vores vedtægter – men denne situation vi er i, er ikke normal.

Det betyder at de personer der var på valg, er genvalgt, dog må vi sige at hvis de ikke ønsker dette, så er det i orden at de udtræder og så vil pladsen være vakant til næste generalforsamling i 2021. 

Omkring økonomien vil den være uforandret således at foreningens kontingent vil være på samme beløb som sidste år kr. 200,00 ligeledes rykkergebyr samt administrationsgebyr forbliver det samme.

Hvis der er nogen der har en interesse i at se det fulde regnskab med bilag, er de velkommen. Kontakt Formand Peter Kanstrup eller sekretær Thomas Guldager

Bestyrelsen har i gennem de sidste år været i tæt samarbejde med kommunen omkring vores område
Emnerne er:

–          Parkering samt aflevering af børn til daginstitutionen
–          Mange beboer i parcelhuse
–          Hæk og hegn – regler og retningslinjer
–          Fortove/fliser opretning og reparation
–          Nye træer på stamvej som erstatning for fældede og ødelagte træer
–          Firmabiler parkeret uden for egen grund
–          Støjgener
–          Asfalt og Bom på sti ved nr.140 og nr.193

Der er ligeledes opsat nogle nye skilte med ”Pas PÅ Mig” 3 steder i vores vænge, det er bestyrelsen der har indkøbt dem samt en opslagstavle (ved den gamle postkasse). Opslagstavlen er i brug med forskellige informationer.

Som mange nok ved er antennesystemet sat i udbud. TDC Net har tilbudt kommunen at lægge fibernet i kommunen ”gratis” – dog skal minimum 80 % af et område tilkendegive at de ønsker fibernet. Gerne inden årets udgang
Kabelplus samt en stor gruppe borgere har oprette en ny bestyrelses til en forening der skal drive antennesystemet under navnet ”Ishøj ny antenneforening” se hjemmesiden – https://www.ishoejnyantenneforening.dk/

Se tillige brochure fra TDC Net. Man kan også få information på hjemmesiden fra Ishøjs Brugerråd der er i samråd med kommunen, se siden, https://ishoj.dk/ishoej-faellesantennes-brugerraad

Det er ikke et spørgsmål og det ene eller det andet – begge muligheder er tilgængelige.

Bestyrelsen arbejder på et fællesmøde inden jul, hvor vi på en eller anden måde kan mødes.

Denne tid vi er i gennem, er en svær tid for mange og den sociale samhørighed er sat på prøve.

Vi håber at alle klarer sig igennem og kommer stærkt ud på den anden side.

Bestyrelsen takker for det foregående år og takker alle dem der har overfor bestyrelsen har givet en hjælpende hånd.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen V/ Peter Kanstrup                                                              Refereret af Thomas Guldager 

Bestyrelsen er følgende:

Formand                             Peter Kanstrup (112)
Kasserer                              Robert Hansen (136)
Bestyrelsesmedlem          Thomas Guldager (193)
Bestyrelsesmedlem          Finn Henriksen (71)
Bestyrelsesmedlem          Nadia Zimmermann (116)

Suppleant                           Hans Juul (95)
Supplant                             Lone Loessin (130)

Valg af revisor.

Revisor                               Benny Strand (18)
Revisor                               Peter Kay (43)
Revisorsuppleant             Betina Jensen (140)