Generalforsamling 2021

Kære medlemmer,

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling skal i henhold til vedtægternes § 5 afholdes hvert år senest ved udgangen af april.
I denne uheldige situation vedr. Corona-virus og med de udmeldinger vores regering samt kommune er kommet med, har bestyrelsen besluttet at generalforsamlingen 2021 ikke bliver afholdt som den burde.

I lighed med sidste år bliver denne generalforsamling også ”afholdt” administrativt.
Det gør vi fordi at det er nævnt i vores vedtægter at der skal være afholdt en generalforsamling inden april. Dog vil vi sætte en dato på, hvis der er nogen der ønsker at bestyrelsen skal have nogle forslag at arbejde, men så er dette muligt.

Datoen er den 29. april 2021. Dvs. at information til medlemmerne skal være ude senest 3 uger før denne dato, senest den 8. april 2021.

Hvis nogen medlemmer ønsker at fremsende forslag til bestyrelsen, skal det gøres således at bestyrelsen har dette forslag senest den 15. april 2021

Bestyrelsen har besluttet at de valg der er fra sidste år fortsætter, men hvis der er nogen der ikke ønsker at fortsætte eller der er nogen der ønsker at indtræde i bestyrelsesarbejde, så gør vi plads til dette – kontakt bestyrelsen hvis der er nogen der er interesseret.

Bestyrelsen vil prøve så hurtig som det er muligt at indkalde til en ekstraordinærgeneralforsamling, tidligst i efteråret. Her vil alle får mulighed for at få en mere udførlig forklaring på det arbejde bestyrelsen har foretaget sig i de forgangene ca. 18 måneder.  

Omkring økonomien vil den være uforandret således at foreningens kontingent vil være på samme beløb som sidste år kr. 200,00, ligeledes rykkergebyr samt administrationsgebyr forbliver det samme.

Hvis der er nogen der har en interesse i at se det fulde regnskab med bilag, er de velkommen. Kontakt Formand Peter Kanstrup eller sekretær Thomas Guldager

Bestyrelsen har i gennem det sidste år været i tæt dialog og samarbejde med kommunen omkring vores område.
Emnerne er:

  • Parkering samt aflevering af børn til daginstitutionen
  • Trafik gener
  • Hæk og hegn – regler og retningslinjer
  • Fortove/fliser opretning og reparation
  • Nye træer langs stamvej og indkørsel
  • Støjvoldsprojekt
  • Byggeprojekt ved skole – Nedrivning af ”Byggeren” og bygning af ny hal

Emner vi fortsat følger nøje:

  • Snak om nedlæggelse af genbrugsplads ved varmecentral
  • Ny bebyggelse ved Kjærbo, højde og afstand til PGV. (Sat i bero grundet, manglende mulighed for nabohøring)

Som mange nok ved er udbuddet omkring antenne systemet nu vundet af Stofa og vi er derfor enten nød til at vælge Stofa som leverandør på antenne systemet, eller en af de 2 øvrige muligheder, dette er, mobilt bredbånd, eller ADSL gennem telefonkabel.

TDC Net har tilbudt kommunen at lægge fibernet i kommunen ”gratis” – dog skal minimum 80 % af et område tilkendegive at de ønsker tilslutning til dette, det vil være gratis at få det installeret og man vælger selv om man vil benytte løsningen efterfølgende. Vi har endvidere påbegyndt et sammenarbejde med Ørnekærs Vænge og Vibenholms Vænge omkring at få en samlet aftale med TDC.

Bestyrelsen håber fortsat på en åbning af landet der tillader en forsamlingsstørrelse der muliggør et fællesmøde senere på året.

Forklaring til Regnskab 2020:
Regnskabets udseende er det samme som det har været tæt på 20 år. Her vil vi prøve at beskrive hvad nogle at de poster der stikker ud omhandler om.

På indtægt siden er det simple, vi er 162 parceller x kr. 200,00, så er der en indtægt på kr. 750,00 den kommer fra et medbetalt arrangement i start januar 2020 hvor bestyrelsen var ude at spise.

Når der bliver solgt en ejendom i PGV, så beder ejendomsmæglerne ofte om indsigt i grundejerforeningen. Dette bliver vi betalt med kr. 600,00 pr gang – i 2020 er det 10 gange.
På udgift siden ser der således ud. Første post er andre udgifter, herunder er der et vederlag til formand og kasser på samlet kr. 1.800,00 samt udgift til et økonomiprogram kr. 800,00.
Der er også noget kørsel, men en store post, kr. 3.740,00 er indkøb at de nye skilte ”Pas På Mig” da de der var opsat var der øvet hærværk på.
Kontorartikler er papir, blæk og konvolutter.
Så er der omdeling, dem har er været 3 af. Det har vi valgt at betale for, for at sikre at det bliver rigtig omdelt, der er desværre nogen der påstår at de aldrig har modtage den eller de omtalte papirer. Det ved vi med sikkerhed at alle har.
Tryksager er på kr. 1.595,00, det finder bestyrelsen ligger på et fornuftigt niveau i forhold til det er 4-farve tryk og ofte i A3 form.
Gaver er der ikke maget at i året kr. 125,00.

Bestyrelsesmøder samt møde med revisor har der været 6 stk. af i 2020, et ca. gennemsnit udgift på et møde er på kr. 200,00, dog er der et møde i januar der blev afviklet med en invitation til bestyrelsen samt deres ledsager til kr. 4.900,00 her skal vi lige fratrække de kr. 750,00 der er i indtægt da ledsager betaler kr. 150,00 for at deltage.

Som det kan ses at det samlet overskud i år på kr. 22.258,40 og dermed øger vi formuen til samlet kr. 92.407,24.

Her skal vi huske at der ligger en beslutning på at kr. 10.000,00 altid er henlagt til et evt. retshjælp via Advokat hvis dette bliver nødvendig.

Vi fra bestyrelsen forslår at det kontingent på kr. 200,00 fastholdes samt at de gebyr kr. 50,00 der er liges fastholdes.

Ønsket fra bestyrelsen om at øge vores formue er at der på et tidspunkt skal forskønnes i vort område. De træer der er lige nu, Japanskkirsebær er der sygdom i – dvs. at de skal fældes og der skal sættes nogle nye op. Det er sket en gang tidligere (for mange år siden, da det var rødtjørn) Den gang var vi med til at betale så vi kunne få de Japanskkirsebær. Hvordan situationen er nu i kommunen, er vi ikke sikre på og dermed kunne det være at man fra kommunen side vær mere velvillige til at udskifte vores træer hvis vi var med betaler.

Bestyrelsen er i gang med at undersøge hvad en udskiftning vil betyde og hvad det vil koste med forskellige løsninger.

Vi beder om forståelse for bestyrelsens beslutninger i forbindelse med udsættelsen af generalforsamlingen, og ønsker for jer alle, at I må komme godt igennem Covid-19 krisen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen V/ Peter Kanstrup                                                              Refereret af Thomas Guldager 

Bestyrelsen er følgende:

Formand                             Peter Kanstrup (112)
Kasserer                              Robert Hansen (136)
Bestyrelsesmedlem          Thomas Guldager (193)
Bestyrelsesmedlem          Finn Henriksen (71)
Bestyrelsesmedlem          Nadia Zimmermann (116)

Suppleant                           Hans Juul (95)
Supplant                             Lone Loessin (130)

Valg af revisor.

Revisor                               Benny Strand (18)
Revisor                               Peter Kay (43)
Revisorsuppleant             Betina Jensen (140)