Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

Nyhedsbrev 83 – Generalforsamling 2021-10-05

Kære medlemmer,
Bestyrelsen indkalder hermed til en ordinær generalforsamling.

Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 18,30 – Vibeholmskolen

Dette gør vi med baggrund i flere årsager.
De seneste to ordinære generalforsamlinger i 2020 og 2021 har ikke været afholdt. Dette grundet myndighedernes forsamlingsforbud i forbindelse med Corona pandemien.
Der har i samme periode, men især i de seneste 14 måneder været medlemmer der har vist sin utilfredshed med de dispositioner bestyrelsen har foretaget.

Der er indkommet nogle skriftlige klager over bestyrelsen og deres handlemåde.
Dette bliver vi nødt til at reagere på.

Blandt andet har vores medlem i nr 99 omdelt en opfordring til alle medlemmer, om selv at bestemme om man vil betale kontingent eller ej og at bestyrelsen ikke har ret til at opkræve det kontingent som foreningen på sidst afholdte generalforsamling har besluttet – dette finder bestyrelsen meget bekymrende – Hvis vi selv skal bestemme hvad vi betaler, hvorfor så betale kontingent?
Tillige mener man at han har penge til gode hvis han flytter, fordi der ikke har været foretaget noget under Corona pandemien?

Ligeldes har vores medlem i nr.85 klaget over at vi ikke har lovhjemmel til at spare sammen til aktiviteter, der ikke er godkendt på en generlaforsamling – vel vidende at da hun bestred formandsembedet, var der aldrig nogen forslag om aktiviteter til godkendelse på generalforsamlingerne før disse aktiviteter var afholdt – ligeledes mener hun at bestyrelsen ikke har ret til at bruge en advokat hvis et af vores medlemmer, efter gentagende påmindelser, ikke vil betale kontingent. Hvis dette ikke er en mulighed, hvordan inddriver vi da manglende kontingent?

I forbindelse med at to af vores ”pas på mig” skilte er blevet overmalet, har bestyrelsen i de to tilfælde valgt at udskifte disse med nye godkendte skilte, for foreningens regning, uden at politianmelde forholdet, da sansynligheden for at finde den pågældende var meget lille.

Vores medlem i nr. 93 mener at det er iorden at male de skilte der efter hans egen mening ikke er pæne. Formanden har skriftligt ved to lejligheder informeret om at det er hærværk at male ting der ikke er ens ejendom uden forudgående aftale og godkendelse af ejeren ( I dette tilfælde grundejerforeningen Pilegården).

Bestyrelsen har lagt et stykke arbejde i at få godkendt både type, udseende og placering af skiltning, ved kommunen og politiet og har endvidere informeret medlemmet om, at ændring af skiltningen skal godkendes på en generalforsamling –

Skal vi i fremtiden akseptere ikke godkendte ændringer af skiltningen og andre fælles ting uden at ændre disse tilbage til det oprindelige?

Et andet, men meget vigtigt punkt er i  forbindelse med opkrævning af vores årlige kontingent. 

Vi bliver meget ærgerlige over at høre hvordan folk har valgt at håndtere denne personlige holdning til de 100 Kr der menes vi kun bør betale i kontingent årligt uden der har været en ny afstemning på en generalforsamling, for når man som frivillig i bestyrelsen har påtaget sig ansvaret som kasserer, skal udsættes for verbale og ubehagelige meninger, skal lægge øre til brok og råben og samtidig være utryg i eget hjem over hvem mon den næste kan være der ringer på sin dør og har en udadreagerende adfærd, det er simpelthen uacceptabelt og ikke i orden – det finder vi meget bekrymrende og fuldstændig uacceptabelt.

Der er også en dagsorden i forhold til valg
Hel bestyrelsen sætter deres mandat til rådighed


Med venlig hilsen
Bestyrelsen